Temadag mot våld i nära relation

2 oktober 15:00 • Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 5, Stockholm

MÄN Stockholm medverkar i en öppen temadag i Gustaf Vasa kyrka för att förebygga mäns våld mot kvinnor och i nära relationer med särskilt fokus på barns och ungas utsatthet. Kom och testa övningar från MVP!

En rad tongivande organisationer samlas i Gustaf Vasa kyrka på Internationella ickevåldsdagen den 2 oktober. Syftet med dagen är att med gemensamma krafter förebygga mäns våld mot kvinnor och i nära relationer, med särskilt fokus på hur barn och unga utsätts. 

Enligt den nya lagen från maj 2021 betraktas ett barn som bevittnar våld inte bara som ett vittne utan även som brottsoffer. Juridiskt sett är det en stor skillnad, men även etiskt.​

Dagen inleds med en dokumentärfilm av organisationen Se Barnen, som sedan följs av ett panelsamtal där ungdomar delar sina erfarenheter och sina reflektioner. Medverkande vid panelsamtalet är även Sandra Signarsdotter, präst, och Johannes Svanerud, styrelseledamot MÄN Stockholm.

Efter panelsamtalet erbjuds ett antal workshops som utifrån olika perspektiv belyser viktiga aspekter kring både hanterande av och förebyggande av mäns våld mot kvinnor och i nära relation.

MÄN Stockholm kommer hålla i en workshop där du får delta i övningar från MÄN:s metodmaterial MVP.

Temadagen är öppen för en bred allmänhet och är kostnadsfri. Ingen anmälan krävs. Det är en fysisk träff med hänsyn till rådande pandemirestriktioner. Ändringar kan komma att ske om läget förändras.

För mer info se här!

Arrangeras av MÄN Stockholm

2 oktober
15:00 - 18:00
Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 5, Stockholm