Träffa MÄN i Almedalen!

25 juni - 27 juni • Almedalen, Visby, Gotland

Här kan du se alla de programpunkter som MÄN medverkar i under Almedalsveckan 2024. Hoppas vi ses!

Förutom programpunkterna nedan kommer vi närvara under Almedalsveckan som en del av Civilsamhällesarenan i Donnerska huset. Vill du komma i kontakt med oss, boka ett möte eller bjuda in oss? Skicka i så fall ett mail till amra.bajric@mfj.se så försöker vi boka in det!

------
Tisdag 25 juni, 13.00–16.00

Vi är jämställda – tills barnen kommer


Mammor är dubbelt så mycket sjukskrivna som pappor och kvinnor utan barn. Kvinnor bränner ut sig och män känner sig vilsna i föräldraskapet. Forskning visar att barn mår bäst av nära relationer till båda föräldrar. Vad innebär ett jämställt föräldraskap och hur kan vi som samhälle främja det?

Filmvisning och samtal. MÄN:s ordförande Shahab Ahmadian medverkar.

Mer info och medverkande: https://almedalsveckan.info/program/70853
Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio, "Folkets Bio Betty"
Arrangörer: Hej jämställt föräldraskap, Folkets Bio, Film på Gotland, Story AB, Filmkollektivet Råfilm, TCO

------

Onsdag 26 juni, 13.00–13.40

Var är de unga männen? Och hur engagerar vi dem?

Ideella organisationer som arbetar för social inkludering, mänskliga rättigheter och rättvisefrågor står inför en stor utmaning: att engagera unga män i sina verksamheter. Trots att det finns ett stort antal unga män med potential och vilja att bidra, har många organisationer haft svårt att nå dem.

Panelsamtal. MÄN:s ordförande Shahab Ahmadian medverkar.

Mer info och medverkande: https://almedalsveckan.info/program/70944
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset
Arrangörer: Volontärbyrån, Civilsamhällesarenan

------

Onsdag den 26 juni, 14.00-14.40

Civilsamhällets roll i brottsförebyggande arbete

Civilsamhällets organisationer arbetar med en mängd olika brottsförebyggande åtgärder. Det handlar om trygghetsvandringar och avhopparverksamhet men också fotbollsträningar och öppna mötesplatser. Vilken typ av insatser får räknas som brottsförebyggande? Vad är viktigast?

Seminarium. MÄN:s verksamhetschef Anna Lindqvist medverkar.
Mer info och medverkande: https://almedalsveckan.info/program/69711
Plats: ”Civilsamhällesarenan” i Hörsalen i Donnerska huset på Donners Plats 1
Arrangörer: NOD, Civilsamhällesarenan

------

Torsdag 27 juni, 17.00–17.40

Ortengrabben – Samhällets mest utsatta?


Vistationszoner, vistelseförbud och rasprofilering – samhället blir alltmer repressivt och det drabbar särskilt pojkar och unga män i våra förorter hårt. Hur svarar vi på det? Kan vi bygga ett samhälle som visar omsorg istället för hårda tag, maktutövning och våld?

Panelsamtal arrangerat av oss på MÄN. MÄN:s ordförande Shahab Ahmadian medverkar.
Mer info och medverkande: https://almedalsveckan.info/program/71428
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen"
Arrangör: MÄN

25 juni - 27 juni
Almedalen, Visby, Gotland