Utbilda dig till informatör

11 juni - 12 juni • Norrköping

Ta ditt engagemang ett steg framåt och inspirera fler att ta ställning för en jämställd värld fri från våld! MÄN Stockholm och MÄN Norrköping arrangerar tillsammans med MÄNs förbundskansli en informatörsutbildning.

Anmäl dig

MÄN Stockholm och MÄN Norrköping arrangerar tillsammans med MÄNs förbundskansli en informatörsutbildning i Norrköping helgen 11–12 juni.

Utbildningen riktar sig till medlemmar i MÄN som vill fördjupa sin kunskap för att kunna representera MÄN på evenemang, föreläsningar, och hålla i samtalsgrupper eller workshops.

Fyll i anmälan så snart som möjligt! Sista dag för anmälan är måndag förmiddag 30 maj.

När du fyller i anmälan behöver du läsa igenom idéplattform och andra viktiga styrdokument och svara på frågor. Avsätt gärna en stund för att fylla i anmälan.

Arrangeras av MÄN Norrköping och MÄN Stockholm

11 juni - 12 juni
Norrköping