Utbildning av pappagruppsledare

18 mars 09:30 • Stockholm

Vill du leda pappagrupper? Nästa utbildning sker 18-19 mars 2023. Under två dagar får du lära dig grunden i att leda samtal kring jämställt föräldraskap. Som pappagruppsledare för MÄN stödjer du pappor och blivande pappor i deras roll som förälder.

Anmäl dig

Som pappagruppsledare leder du samtalet i MÄN:s pappagrupper. Efter utbildningen kommer du kunna leda grupper både fysiskt och online. Under utbildningen till samtalsledare får du också mer kunskap om vårt arbete med jämställt föräldraskap och pappagrupper i Sverige.

Pappagrupper är till för alla pappor som vill samtala om föräldraskap, barn, relationer och hur vi får ihop livet som förälder. Som pappagruppsledare är du inte expert men kommer genom utbildningen att få kunskap om att leda samtalet. Som stöd i ditt arbete får du metodmaterial och handledning. Efter utbildningen ska du som volontär för MÄN hålla i minst två pappagrupper. Utbildningen är två heldagar under en helg. 

Utbildning Stockholm 18-19 mars 2023

  • Lördag mars mellan 9.30 - 16.30 (Kaffe från 9.00)

  • Söndag mars mellan 9.00 - 15.30 (kaffe från 8.30)

18 mars
09:30 - 15:30
Stockholm