Utbildning till samtalsledare för pappagrupper

4 september - 5 september

Vill du leda pappagrupper? Under två dagar får du lära dig grunden i att leda samtal kring jämställt föräldraskap. Som pappagruppsledare för MÄN stödjer du pappor och blivande pappor i deras roll som förälder.

Anmäl dig

Den 4-5 september har du möjlighet att utbildas till samtalsledare för att leda pappagrupper inom MÄN. Du som går utbildningen kommer att lära dig grunderna i hur du lägger upp och leder en pappagrupp samt möjligheten att lära dig mer om hur MÄN arbetar med jämställt föräldraskap och pappagrupper i Sverige.

 

Under utbildningen kommer du att ha fördjupade samtal, föreläsningar och grupparbeten och du behöver kunna vara med i alla delar. Utbildningen är gratis och kommer att genomföras digitalt.

 

Som pappagruppsledare kommer du hålla grupper för 5-10 personer. Varje grupp träffas fyra gånger och pratar bland annat om Barnens behov, föräldraroll, jämställdhet och relationer.


Som pappagruppsledare förväntar vi oss att du:
– Står bakom MÄN:s grundvärderingar. Läs mer här
– Håller minst två pappagrupper 
– Är medlem i MÄN. Bli medlem här

 

Att vara pappagruppsledare hos MÄN är ett ideellt uppdrag.

 

Tider:
Två heldagar:

Lördag 4 september mellan 9.30 och 16.30

Söndag 5 september mellan 9.00 och 16.00 

 

4 september - 5 september