MÄN:s kongress 2021

15 oktober - 17 oktober • Stockholm

Välkommen till MÄN:s sida för kongressen 2021! Den 15–17 oktober 2021 är det dags för MÄN:s första kongress, som från och med i år ersätter årsmötet. Kongressen sker vartannat år och det är det högsta beslutande organet inom MÄN. Det är på kongressen som vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄN:s verksamhet och får möjlighet att diskutera viktiga frågor.

Anmäl dig

På kongressen samlas förbundsstyrelse, ombud från alla lokalgrupper och engagerade medlemmar. Ombuden från lokalgrupperna väljer förbundsstyrelse och andra förtroendeposter och fattar beslut om organisationens strategiska riktning. 

Kongressen 2021 har tema Värdegrund och strategiskt inriktning. Vi kommer även att diskutera en ny och mer modern idéplattform för MÄN.

På denna sida kommer vi uppdatera löpande med bl a praktisk information, anmälningslänk samt handlingar inför kongressen.

Program för MÄN:s kongress 2021

Kongressen kommer genomföras på plats i Stockholm. Adress meddelas till anmälda.


Fredag:

15.00 - 18.00 Smygstart med fika

På fredagen har vi smygstart av kongressen med registrering och samling i kongresslokalen. Här finns det möjlighet att fika och umgås med andra medlemmar och representanter från lokalgrupperna. För de som bor på hotell sker incheckning kring 15.00 så det är drop-in under hela eftermiddagen. Efter 18.00 kan de som vill gå ut och äta tillsammans, MÄN står ej för kostnaderna. Meddela i anmälan om du kan delta eller ej.


Lördag:

09.00 Kongressen öppnas och åsiktstorg

Kongressen öppnar och alla samlas. Vi kommer börja med några formella punkter, så som att registrera alla som har rösträtt, utse en mötesordförande och fastslå en dagordning m.m (se punkt 1-6 i dagordningen). Efter de punkterna är klara kommer vi gå över till vad vi kallar “åsiktstorg”. På åsiktstorget har alla deltagare chans att under mer informella former diskutera de olika förslagen, och formulera eventuella yrkanden, alltså förslag på ändringar eller tillägg inför besluten som ska tas på söndagen. Det kommer finnas representanter från MÄN:s förbundskansli och förbundsstyrelse på plats vid stationerna. 

15.15-18.00 Yrkandestopp och avslut av lördagens punkter 

Efter 15.15 går det inte längre att lämna in yrkanden. Efter yrkandestoppet kommer vi hålla aktiviter, öppna för medlemmar och ombud. Mer information om detta kommer. Senast kl 18.00 avslutar vi lördagens program och det är fri tid att förbereda sig inför middagen.

19.00 Middag

Gemensam middag med förbundsstyrelse, ombud, medlemmar och kanslipersonal. MÄN står för middagen. 

Söndag: 

08.30-15.00 Beslutsdag

Under söndagen kommer vi samlas för att fatta beslut tillsammans. Vi kommer gå igenom MÄN:s verksamhetsberättelse, förbundsstyrelsens propositioner, medlemmarnas motioner, samt välja nya förtroendevalda. 


15.00 Kongressens avslutande

Handlingar till kongressen

Övergripande

Dagordning (förslag)

Mötesordningen (förslag) 

Den gångna mandatperioden

Verksamhetsberättelse

Bokslut och förvaltningsberättelse

Verksamhetsrevisorernas berättelse

Revisionsberättelse


Motioner

En motion är ett förslag som lämnas in till kongressen av en medlem eller en lokalgrupp. Kongressen beslutar om motionen röstas igenom eller ej. Här kan du läsa alla motioner som skickats in samt förbundsstyrelsens motionssvar. Sista datum för att lämna in motioner var den 30 juni. 

  

Motion 1: Digital marknadsföring 

Motion 2: internationella projekt

Motion 3: Konstgrupp

Motion 4: Pappagrupper i fängelse

Motion 5: Styrdokument och inriktning

Motion 6: Anti-rasism

Motion 7: Transinkluderande arbete inom MÄN

Propositioner

Förbundsstyrelsens förslag kallas propositioner. Kongressen beslutar om propositionerna röstas igenom eller ej. Här kan du läsa alla propositioner som förbundsstyrelsen föreslagit. 

Proposition 1: Idéplattform + MÄN:s idéplattform

Proposition 2: Målbild 10 år 

Proposition 3: Budget 2022-2023 + underlag budget

Proposition 4: MÄN:s prioriteringar 2022-2023

Proposition 5: Fastställning av medlemsavgift samt fördelning av denna

Proposition 6: Valberedningens instruktion

Proposition 7: Instruktion verksamhetsrevisor

Valberedningen


Valberedningens förslag

Anmälan

Varje medlem har rätt att närvara och yttra sig på kongressen. MÄN:s lokalgrupper representeras av ombud på kongressen som har rösträtt. Ombuden får resa och boende bekostat av MÄN. Vi vill möjliggöra för medlemmar som har lång resväg att också kunna delta i kongressen, men vi kan tyvärr inte garantera att alla medlemmar kan få resan betald.

Anmälan gör du via knappen som heter “Anmäl dig”. 

Om du är osäker kring nåt i anmälan kan du kontakta medlem@mfj.se.  

Sista dag för anmälan är 30/9

15 oktober - 17 oktober
Stockholm