Konferens om våldsprevention 2022: Prevention – makt, ledarskap och ansvar

25 november 08:45

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, in till vår årliga konferens om våldsprevention!

Anmäl dig

I år planerar vi att ge förståelse i vikten av att det förebyggande arbetet i kommuner föregås av politiska beslut och resurssättning för att på så sätt skapa hållbara strukturer och ge nyckelpersoner och eldsjälar utrymme och möjlighet att bedriva det praktiska arbetet som kan rädda liv. Vi fokuserar också särskilt på att föra samman brottspreventivt och våldspreventivt arbete och använda båda kunskapsfälten för att förebygga mäns och killars våld. Årets konferens är digital, sänds från Umeå och infaller den 25 november. Eventet är gratis.

Här kan du läsa mer om konferensens innehåll.

25 november
08:45 - 15:00