Våldsprevention 2023: Kraftsamla mot våldet – Förebyggande arbete i en våldsam tid

17 november 09:30 • Hotel Birger Jarl

Välkommen till MÄN och Unizons konferens Våldsprevention 2023! En återkommande heldagskonferens om våldsförebyggande arbete som är en del av det gemensamma initiativet "En vecka fri från våld".

Anmäl dig

Våldet i samhället står högst på agendan och många av oss bär på en känsla av rädsla och uppgivenhet inför att våra barn både utsätter och utsätts för grovt våld. 

Behovet av att kraftsamla är akut. Det långsiktiga perspektivet, tidigare erfarenheter och verktyg från det brotts- och våldsförebyggande arbetet ihop med nytänkande är helt avgörande för att skapa en positiv utveckling framåt.

Tillsammans samlas vi mot våldet – varmt välkommen!

Gå in på https://valdsprevention2023.confetti.events/ för information, anmälan och löpande uppdateringar av program och medverkande!

17 november
09:30 - 16:00
Hotel Birger Jarl