Vandra med MÄN Uppsala

10 mars 10:00 • Uppsala

Vandring mot en sundare maskulinitet och manlig gemenskap

Anmäl dig

Är du intresserad av meningsfulla diskussioner om maskulinitet och vill vara en del av en stödjande gemenskap? Eller bara allmänt nyfiken på att hänga med likasinnade med ett liknande friluftsintresse? Då är du inbjuden att delta i vår promenad/vandringsgrupp! 

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

MÄN samverkar brett och agerar tillsammans med andra rättviserörelser lokalt, nationellt och internationellt. Vi ser att vår roll är att vara den ledande aktören och kunskapsbäraren inom området anti-våld och frågor rörande maskulinitet. 

Vad vi erbjuder:

 • Fördomsfria samtal: Utforska olika aspekter av maskulinitet i en öppen och stödjande miljö.

 • Fysisk aktivitet: Frisk luft och promenader främjar välbefinnande och ger en avslappnad plats för samtal.

 • Gemenskap: Anslut med likasinnade män som delar ditt intresse för att skapa positiva förändringar.

Varför delta?

 • Utmana stereotyper kring manlighet.

 • Skapa starka, meningsfulla relationer med andra män.

 • Bidra till en kultur av respekt och förståelse.

När och Var:

 • När: Vandringarna äger rum:
  Söndag 10 mars
  Söndag 24 mars
  Söndag 7 april
  Söndag 21 april
  Söndag 5 maj
  Söndag 19 maj

  Anmäl dig via länken för att få information om när och var vi ses

 • Var: Varierar beroende på deltagarnas egna preferenser och förutsättningar. 

Hur deltar du:

 • Bara dyk upp vid angiven tid och plats! OBS! Glöm inte bort att anmäla dig för att få närmare info via mail.

 • Öppet för alla oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, bakgrund eller erfarenhet! 

 • Kom bekväm i kläder efter väder! 

 • Vi bjuder på fika! Vi kommer även ha med termosar med kaffe och tevatten+tepåsar. Vi har ett par extra kåsor och sittunderlag.

Följ oss på sociala medier:

MÄN Uppsala på Instagram
MÄN Uppsala på Facebook

Tillsammans kan vi skapa en plats för meningsfulla samtal och främja en positiv och hälsosam syn på maskulinitet. Vi ser fram emot att träffa dig!

Arrangeras av MÄN Uppsala

10 mars
10:00 - 12:00
Uppsala