Bli mer jämställd

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande finns en lång väg kvar att gå: En inkomstskillnad mellan män och kvinnor består, färre kvinnor har maktpositioner inom politik och näringsliv, pappor tar bara ut ca en tredjedel av föräldraledigheten och det obetalda arbetet i hemmet görs i betydligt högre utsträckning av kvinnor. Samtidigt drabbas tiotusentals kvinnor i Sverige av mäns våld varje år.  

Mätbara siffror är en sak, en annan att ha ett jämställt beteende – det vill säga agera för att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att forma sina egna liv. Här kommer några tips om hur du som kille eller man kan bli mer jämställd i din vardag.

Se din egen roll

För att ens börja bli mer jämställd behöver du se din egen roll. Reflekterar du någonsin över om du agerar jämställt eller inte? Istället för att reagera på frågan och hävda att du "minsann är jämställd" – tänk på den ordentligt. Vilka fördelar får du i samhället, på jobbet eller i skolan, i relationer och i det offentliga rummet i egenskap av ditt kön? Behandlar du personer med ett annat kön likadant som killar och män? Helt ärligt? 

Återskapa inte ojämställdhet

Att ha fasta idéer om att killar och män "är på ett sätt" och att de av ett annat kön är på ett annat – är en stark orsak till ojämställdhet och kan ibland vara en grund för diskriminering. Dessa idéer har länge hållit kvinnor utanför arbetsmarknaden, från att rösta i allmänna val, till att vara omyndiga utan en man, och tvingat dem att vara hemma med barnen och ta hand om alla hushållssysslor. Detta medan män i större utsträckning varit fria att göra vad de har velat. Idag ser det annorlunda ut i Sverige, men en del av dessa idéer lever kvar. Att vi kan, vill, bör och förmår göra olika saker enbart beroende på vårt kön är inte sanna ur ett biologiskt perspektiv (med undantaget att det fortfarande är svårt för män att föda barn). 

Vad tänker du själv att det finns för skillnader mellan könen – och hur påverkar det sättet som du pratar och agerar? Säger du till din son att sluta gråta, men tröstar din dotter? Frågar du bara dina manliga kollegor om de vill spela innebandy efter jobbet? Lyssnar du mer på när män säger något än när kvinnor eller icke-binära gör det? Förutsätter du att din partner kommer att gå ned i arbetstid när ni skaffar barn, men inte du själv?

Det finns många sätt som vi återskapar ojämställdhet. Genom att reflektera kring vad du själv gör, är det lättare att agera jämställt. 

Rättvis vardag?

Statistiken visar att kvinnor fortfarande gör det mesta av det obetalda arbetet hemma. Även i skolan är det olika förutsättningar. Killar tar mer plats i klassrummet, samtidigt som tjejer i ungefär dubbelt så hög utsträckning upplever stress och oftast är de som blir utsatta för sexuella trakasserier. På jobbet har kvinnor mindre tid till återhämtning, vilket också är en viktig orsak till varför fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna. Det är såklart bra att försöka dela lika i vardagen och exempelvis ta ut lika mycket föräldraledighet om du är pappa – men för att bli mer jämställd behöver du se till hela bilden. Ser du vad kvinnorna runtom dig gör även när ni inte är i samma rum? (Exempelvis planerar, tar socialt ansvar, driver på förändringar ...)

Är du förälder? – gör vårt test Dela lika.

Läs våra tips på hur du kan få en mer jämställd vardag.

Backa kvinnorna

Att bli mer jämställd som kille eller man handlar inte om att vara någon hjälte, utan snarare om att vara stödjande. Historiskt har det alltid varit de förtryckta som pushat på för förändringar, men ändringen har behövt ske med hjälp av dem med mer makt. Genom att stötta tjejer, kvinnor och icke-binäras upplevelser av ojämställdhet, mäns våld och diskriminering blir du någon att räkna med, både som vän och anhörig, och i kampen för ett bättre samhälle. 

Säg ifrån mot sexism

När någon stänger ute en tjej, kvinna eller icke-binär från ett sammanhang, skämtar nedlåtande om dem eller på andra sätt visar att de är mindre värda än män, är det uttryck för sexism. Du kan aktivt försöka motverka det genom att till exempel säga ifrån mot dåliga skämt, bjuda in till sammanhang där det bara brukar vara killar eller män, eller visa ditt stöd eller uppmuntran på andra sätt. Genom att vara en bra förebild är det lättare för andra män att göra likadant.

Samtala

Har du någonsin frågat andra runtomkring dig om hur du kan bli mer jämställd – eller startat en diskussion på jobbet eller i skolan om hur ni kan göra för att se till att nå jämställdhetsmålen? Det är sällan män eller killar som tar initiativen för att sätta igång processerna. Om du inte vågar gå så långt – se åtminstone till att du lyssnar och tar de som startat samtalet på allvar.

Ge plats

Killar och män tar ofta mer plats i diskussioner, ser det som naturligt att bestämma saker, få vara med i grupper, få sina behov tillgodosedda. Pröva att ta ett steg tillbaka och observera ditt eget beteende i en grupp eller i en relation. På vilket sätt kan du lämna plats för personer av ett annat kön? Vad händer då?

Läs på!

Om du har läst såhär långt så har du säkert redan en idé om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv. Det är idag ganska lätt som kille eller man att säga att man är för jämställdhet eller till och med feminist, men färre har kunskap om varför eller engagerar sig för att göra skillnad. Lär dig fakta om jämställdhet och hur maskulinitetsnormer påverkar samhället, relationer, miljön och allas hälsa – och sprid det vidare!

Gå med i en samtalsgrupp!

Vill du reflektera kring din roll som kille eller man tillsammans med andra – gå med i en av MÄN:s samtalsgrupper. Här får du träffa andra män som är intresserade av att föra samtalet vidare.

Engagera dig!

Om du vill stötta vårt arbete för en jämställd värld fri från våld kan du bli medlem i MÄN.