Prata med unga om porr och samtycke

Behovet hos unga att prata och reflektera kring porr och samtycke är stort. Det är vuxnas ansvar att ta och initiera trygga samtal. Här kan du som förälder eller annan viktig vuxen få stöd och information inför att ta viktiga samtal om porr och samtycke med barn och unga.

Materialet består av tre delar: Del 1: Lär dig mer om porr och samtycke, Del 2: Förbered samtalen samt Del 3: Ta samtalen. Utöver det har vi också samlat tips på vidare läsning för både dig och barnet/den unga och en lista med många av de stödinsatser som finns.

Lär dig mer om porr och samtycke

Här kan du lära dig mer om porr och samtycke och vad unga möter online.
DEL 1 - Läs mer

Förbered samtalen

I den här delen går vi igenom sådant som kan vara bra att fundera över innan man tar samtalen om porr och samtycke med barn och unga.
DEL 2 - Läs mer

Ta samtalen

Här hittar du förslag på ämnen och frågor att ställa. Vi ger också förslag på hur du kan få igång samtalet.
DEL 3 - Läs mer

Material och stöd

Här hittar du tips på vidare läsning för både dig och barnet/den unga. Utöver det finns här en begreppslista och en lista över flera av de stödinsatser som finns, både för unga och vuxna.
Läs mer