Anpassa samtalen

Att lägga samtalen på en nivå som passar för barnet eller den unga handlar om att känna av vilket språk och vilka ämnen du som vuxen kan lyfta med hen. Här följer förslag för hur du anpassar samtalen på bästa sätt efter den du ska prata med.

Generellt sett är det bra att prata om ämnen som samtycke och vanor på internet så tidigt som möjligt. Så fort barnet/ungdomen börjar hänga online kan det vara fint att inleda samtalen om hur det fungerar på internet och vad man kan komma i kontakt med.

Har ditt barn inte kommit i kontakt med porr är det kanske inte nödvändigt att prata explicit, men det kan vara bra att lyfta att hen kan komma till dig om hen kommer i kontakt med något som hen funderar över.

Åldersanpassa samtalen

Att lägga samtalen på en nivå som passar för barnet eller den unga handlar om att känna av vilket språk och vilka ämnen du som vuxen kan lyfta med hen. För att få syn på den ungas språk och förkunskap kan du behöva inleda med att ställa öppna frågor. Det kan till exempel handla om att prata om naket material på internet, snarare än porr, med yngre barn.

Däremot finns inget facit över hur vi på ett generellt sätt kan åldersanpassa, utan det handlar snarare om att se till individens behov. Barn i samma ålder kan ha helt olika kunskapsnivå och erfarenheter. Se till att använda ord som personen förstår och känner igen sig i.

Var medveten om att många unga har erfarenheter av våld

Vi vet att många unga har erfarenheter av sexualiserat våld. Att lyfta frågan om porr och samtycke kan leda till att den unga berättar om erfarenheter av att antingen ha blivit utsatt för sexualiserat våld eller av att ha utsatt andra för sexualiserat våld och klivit över andras gränser. Att prata om utsatthet för våld kan skilja sig från att prata om utövande av våld. Verksamheter som kan ge dig bra tips på både det förra och det senare hittar du här.

När du samtalar med någon om olika typer av erfarenheter av våld är det viktigt att:

  • lyssna aktivt – dina känslor ska inte vara i fokus

  • ta berättelsen på allvar

  • våga fråga och ställa följdfrågor

  • visa att du finns kvar.

Att få höra att ett barn eller en ung person i ens närhet har blivit utsatt för eller utsatt någon annan för sexualiserat våld kan kännas svårt och överväldigande. Fundera därför gärna på frågorna nedan, för att öka chansen att du kan möta hen på ett respektfullt sätt i stunden:

  • Hur kommer jag att reagera om den unga berättar att hen blivit utsatt för våld? Vad gör jag då?

  • Hur kommer jag att reagera om den unga berättar att hen utsatt någon för våld? Vad gör jag då?

Kom ihåg att det är viktigt att undvika att reagera med egna starka känslouttryck. Om barnet eller ungdomen inte vill prata vidare med dig där och då, var tydlig med att du finns kvar och är redo att lyssna om och när hen vill och behöver.

Du kan även berätta att det finns stöd att få av andra som har kunskap och erfarenhet av att prata om och ge stöd kring dessa frågor, både anonymt online och i samtal offline. Här hittar du en lista över nationella stödjourer.

Är du som förälder eller vuxen orolig av någon anledning och behöver stöd kan du vända dig hit.