Dina tankar och känslor

Samtal om porr och samtycke kan väcka många tankar och känslor, därför är det viktigt att du på förhand reflekterar över din egen utgångspunkt och dina egna erfarenheter. Ett sätt att göra det är att utgå från nedanstående frågor.

Du kan svara på frågorna för dig själv, eller bolla dem med en annan vuxen. Då får du öva dig på att prata om ämnet.

Försök vara så konkret som möjligt när du svarar på frågorna.

Kunskap

 • Vad har jag för kunskap om porr och samtycke?

Gå igenom kunskapsdelen i det här materialet och fundera över om det är något du vill läsa på mer om.

 • Är det något i kunskapsdelen som du reagerar extra starkt på? Om ja, hur tror du att det kommer sig?

Inställning

 • Hur är min inställning till porr och samtycke?

 • Hur är mina upplevelser av att praktisera samtycke i förhållande till sex?

 • Har jag själv konsumerat porr och hur kan det påverka mig i samtalen?

 • Har jag några ”triggers” och hur skulle de kunna påverka samtalet?

En ”trigger” är något som väcker starka känslomässiga reaktioner, som sorg, ilska eller motstånd hos oss. Vad som triggar oss är beroende av våra egna erfarenheter. Någon som har blivit utsatt för sexualiserat våld kan till exempel bli triggad av att någon använder vissa ord. Triggers behöver inte vara ett hinder, om man funderar över dem på förhand och är medveten om dem i samtalet.

Egna gränser och barnet/den ungas gränser

 • Hur förhåller jag mig till mina egna gränser?

Fundera till exempel över vilka ämnen du känner dig okej med att lyfta, vilka erfarenheter som du kan dela med dig av, vilka erfarenheter du behåller för dig själv och vilket språkbruk som känns bra. Det kan vara en god idé att fundera över vilka strategier skulle fungera för dig att använda ifall dina egna gränser överskrids, exempelvis hur du formulerar dig om barnet/den unga använder ett språk som inte känns bra.

 • Hur förhåller jag mig till barnets/den ungas gränser?

Överväg om du är rätt person

 • Är jag rätt person att ta det här samtalen?

Du behöver fundera över om du är rätt person att hålla den här typen av samtal med barnet eller ungdomen. Att prata om porr och samtycke med en vuxen som man inte känner sig bekväm med kan på många sätt skapa obehag. Finns det någon annan vuxen som skulle vara bättre lämpad att ha samtalet med den unga? Eller är det bättre att hänvisa till information och stödsidor?

Fundera över vilken funktion det fyller att det är just du som tar samtalet, och tänk på hur er relation fungerar och huruvida den här typen av samtal är något ni gör ofta eller mer sällan. Med det sagt handlar det inte om att undvika att ta samtalet för att det känns lite obekvämt, utan snarare om att ta hänsyn till den ungas känslor och att vara ärlig med sig själv om förutsättningarna för samtalet utifrån er relation.

Så här kan du säga:

Jag märker att det känns knepigt att prata med mig om det här. Det är verkligen helt okej. Men jag tror att det är viktigt att ha någon som känns trygg att prata med. Finns det någon annan som du tänker att du skulle kunna prata med?

Sätt in samtalen i en större kontext

Att prata om porr och samtycke med unga behöver ingå i ett större samtal om relationer och sexualitet. Brukar ni prata om frågor som rör till exempel sex, intimitet, genusnormer* och relationer? Det är bra att börja i den änden, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för samtal om porr och samtycke. När det redan finns en grund för att lyfta kluriga frågor i vardagen så blir det lättare att ha samtal om porr och samtycke.

Fundera över ifall ni brukar prata om saker som:

 • känslor och kärlek

 • olika typer av relationer och hur vi kan må bra i dem

 • jämställdhet och jämlikhet

 • genusnormer och om hur de påverkar oss alla på olika sätt

 • våld och vad som räknas som våld

 • samtycke som begrepp i andra sammanhang än i sexuella relationer.

Tänk över vilka samtal som skulle vara relevanta för er att ha för att kunna sätta ämnena porr och samtycke i en större kontext.

*Genusnormer kan man förenklat beskriva som idéer och oskrivna regler som vi förväntas förhålla oss till i exempelvis hur vi ska se ut, vara och bete oss utifrån föreställningar om kön. Genusnormer påverkar och begränsar oss alla, oavsett kön, fast på olika sätt.

Har du funderat över frågorna?

Bra jobbat! Att du har tänkt igenom dem kommer förhoppningsvis vara hjälpsamt när du pratar om porr och samtycke med barn och unga framöver.