Förbud och regler

Du känner barnet eller den unga bäst. Hur ni väljer att göra kring restriktioner vad gäller exempelvis filter, skärmtid och inställningar är självklart helt upp till er.

Att förbjuda och förmana kan dock skapa vissa utmaningar för dig, om du vill hålla öppna och nyfikna samtal om de här frågorna. Porr finns lättillgängligt på internet, och är en del av det som många barn och unga kommer i kontakt med online, med eller utan regler och filter.

Om ni kommit överens

Att förbjuda porr kan göra att barnet eller ungdomen i fråga inte vänder sig till dig om hen skulle komma i kontakt med något som känns obehagligt eller svårt, eftersom hen vet om att hen inte fick vara inne på den typen av sidor från första början.

Om ni kommit överens om förhållningsregler eller använder filter kan det vara en bra idé att med jämna mellanrum säga till barnet/den unga att du gärna vill att hen kommer till dig om det skulle vara så att hen bryter mot överenskommelsen.

Så här kan du säga:

  • "Vi bestämmer det här nu, men jag vet att det kan gå fort på internet och ibland blir det helt enkelt tokigt. Jag vill att du kommer till mig om det är något som blir fel eller om du funderar över något, oavsett vad det är. Jag kommer att lyssna och göra allt jag kan för att hjälpa dig."

Många unga kan vara oroliga för vad som händer ifall de bryter mot regler eller överenskommelser, och vill inte bli fråntagna sin telefon. Att försöka hålla sig från att straffa genom att plocka bort telefonen om den unga gör något som du inte vill, som exempelvis att konsumera porr, ökar chansen för att ungdomen kommer känna sig fri att komma till dig om det är så att hen undrar över något, blir utsatt för våld eller utsätter någon annan för våld.

Innan du lyfter ämnet kan det vara en bra idé att fundera över hur du reagerar om du får reda på att hen konsumerat eller kommit i kontakt med porr.