Samtalen som en del av vardagen

Genom att fundera över hur, när och var du för ämnet på tal kan vara ett sätt att undvika att samtalet blir för laddat och en engångsgrej. Här följer några handfasta tips som kan hjälpa dig att välja tillfälle att inleda samtal om porr och samtycke.

Haka på era samtal som ni redan för

  • Tänk över vilka samtal ni redan har i vardagen där du skulle kunna lyfta in frågor om porr och samtycke. Kanske pratar ni om den ungas internetanvändning eller skärmtid? Eller om influencers och saker den unga kommer i kontakt med på sociala medier? Eller om dataspel och gaming? Eller om relationer och hur den unga kommunicerar med sina kompisar? Kanske jämställdhet och olika förväntningar på hur vi ska vara utifrån exempelvis genusnormer?

Ha intresse och kunskap om barnets appar

  • Att du som vuxen har koll på vilka appar som barnet eller ungdomen använder och vilket innehåll som finns där är en bra förutsättning ifall du i samtalet vill kunna relatera till, och lyfta in, saker som hen kommer i kontakt med.

Ta samtalet när ni gör något i vardagen

  • Ett bra tillfälle att ta samtalet kan vara medan ni gör någonting annat: till exempel åker bil, lagar mat, pysslar eller städar. Det kan vara lättare att öppna för ett mindre laddat samtal när det finns något annat att titta på eller göra under tiden.

Utgå från en bok, serie eller film

  • Lägg en bok på matbordet och påbörja samtalet utifrån något du läst i boken, eller berätta att du ska läsa den och är intresserad av ämnet och vad den unge tänker.

  • Lyft något som du sett i en serie/film/en reklam som på något sätt knyter an till ämnet.

  • Fundera över vad som är aktuellt just nu. Tittar hen på Paradise hotel eller The Kardashians? Spelar hen något spel som går att reflektera kring?

Se det inte som en engångsgrej

Att prata om porr och samtycke är något vi behöver göra med jämna mellanrum. Gör inte detta till Det Stora Samtalet, dels kan det leda till att det blir laddat både för dig och den unga, dels blir det mer konstruktivt att se det som en del av ett levande samtal.

Prata gärna om dessa frågor då och då, när det passar. Om du har ämnet i bakhuvudet och lyssnar efter ingångar, så kan du ta tillfället i akt när ni samtalar om andra ämnen och det blir en bra öppning.