Lär dig mer om porr och samtycke

Många vuxna vi träffar säger att de inte har så bra koll på hur porren ser ut idag. Det kan vara en anledning till att man känner sig obekväm med att prata om porr. Därför är det bra att sätta sig in i vad det är de unga faktiskt möts av. Här går vi igenom hur dagens porr ser ut och hur unga själva tänker kring porr.

Vi kommer gå igenom forskning som finns om innehållet i porren, främst i relation till våld, då vi utgår ifrån ett våldspreventivt perspektiv i vårt arbete. Vi tar vår utgångspunkt i det vi ser som bidragande faktorer till normalisering av våld eller som försvårar för jämställda relationer.

Vi rekommenderar att du läser denna del, innan du går vidare till delarna som fokuserar på samtalet.

När vi skriver om ”porr” utgår vi ifrån det som kallas ”mainstream-porr”. Det är den porr som finns gratis och lättillgänglig på internet, och den som barn och unga oftast möter.

Här hittar du referenslistan, med information om de studier och källor vi utgått ifrån. Referenserna anges med en siffra inom parentes i löptexten.