Så ser porren ut

Den porr som barn och unga framför allt kommer i kontakt med är det som ofta kallas ”mainstream-porr”. Nedan går vi igenom hur denna porr ser ut, utifrån den forskning som finns med fokus på våld och kränkningar.

Den porr som barn och unga framförallt kommer i kontakt med är den porr som finns på internet. Den är lättillgänglig och gratis. Man kan även se den anonymt och utan åldersverifikation. Det är denna porr som vi utgår ifrån när vi pratar om barn och ungas porrkonsumtion.

De senaste åren har det gjorts en del studier på hur mycket våld som används i porren. Studierna ger lite olika resultat, bland annat för att man har olika definitioner av våld.

Så ser porren ut

De senaste åren har det gjorts en del studier på hur mycket våld som används i porren. Studierna ger lite olika resultat, bland annat för att man har olika definitioner av våld. De studier där man räknar med kränkande ord, att spotta, att dra i håret och smisk visar på högre siffror än studier med en smalare definition av våld.

Det förekommer fysiskt, verbalt och sexualiserat våld i porren. På flera av de stora porrsajterna rullar filmer igång automatiskt så fort man kommer in på sidan, vilket kan göra det svårt att undvika att komma i kontakt med våldet.

Statistik om våld i porr

I en studie gjord 2020 undersöktes 4 009 heterosexuella scener på två av de största porrsajterna (1). Forskarna valde bort filmer i kategorier som innehåller beskrivningar som ”hardcore”, som skulle ha gett betydligt högre siffror.

Fysiska våldshandlingar - hur vanligt är det?

  • 45 procent av scenerna på Pornhub innehöll minst en fysisk våldshandling.

  • 35 procent av scenerna på Xvideos innehöll minst en fysisk våldshandling.

De fem vanligaste formerna av våld på Pornhub och Xvideos: smiska, använda munkavle, örfila, dra i håret och kväva

Vem utsätts för våld i porr?

I 97 procent av fallen var det kvinnor som utsattes för våldet i scenerna.

Kvinnornas reaktion på våldet var ofta antingen neutral eller positiv, utan direkt motstånd genom ord eller handling. De förväntas ge uttryck för att de gillar att utsättas för slag, gagging (när en hand eller penis förs ner så långt i halsen så att det framkallar kväljningar eller kräkning) och andra våldshandlingar.

En annan analys (2) av 172 populära filmer på sidan Pornhub visade liknande siffror som ovan:

  • 43 procent av filmerna i urvalet inkluderade synligt våld.

  • 15 procent inkluderade våld som framställs som tvång där den utsatta gör motstånd genom ord, handling eller kroppsspråk.

En omfattande granskning (3) av cirka 150 000 titlar hos flera av de mest populära porrsidorna visade att en av åtta titlar på startsidorna innehåller beskrivningar av direkt fysiskt våld eller olagliga handlingar, så som tvång eller sex med minderårig, dotter eller styvdotter. I den här studien valde forskarna att inte ta med kränkande ord som förekom i titlarna. Då hade resultatet av andelen våld i titlarna blivit mycket högre.

I en analys av PornHub (2) framkom det även att filmer där kvinnor framställs som tonåringar (teens) oftare hade titlar som antydde någon form av våld eller kränkning.

Svarta kvinnor mer utsatta än vita

De maktordningar som framförallt reproduceras i porrens skildringar är sexism och rasism. I en amerikansk studie (4) framkommer det att svarta kvinnor är mer utsatta för våld och kränkningar i porren än vita kvinnor. Det är heller inte ovanligt med vita män som förnedrar svarta och asiatiska kvinnor genom olika rasistiska uttryck.

Enligt Google är 15 procent av alla sökningar på internet världen över på porr. Företagen bakom de stora porrsajterna, som exempelvis MindGeek, tjänar många miljarder varje år. Det är nästan uteslutande män som äger både bolagen som producerar porren och sajterna som sprider den.

Nya plattformar

I takt med den snabba teknikutvecklingen hittar sexindustrin nya digitala rum och kanaler. Till exempel produceras och sprids porr även via appen Onlyfans, som fungerar ungefär som Instagram och startades 2016. Onlyfans är idag en av de största betaltjänsterna för pornografiskt innehåll (5). I appen kan man följa och ta del av ett kontos innehåll, och man kan även få exklusivt material genom att betala extra. Rekryteringen och annonseringen till Onlyfans i Sverige sker bland annat på Snapchat och TikTok, plattformar där barn och unga befinner sig.

Läs mer om sexindustrin, Onlyfans och de som utsätts här.

Porrkultur

Porrens skildringar av kvinnor, män och sexualitet skapas inte i ett socialt eller kulturellt vakuum, utan reproducerar existerande normer. Samtidigt kan porren skapa nya förväntningar kring sex, vad en ska vilja göra och vad en förväntas ställa upp på.

Begreppet ”porrkultur” används för att beskriva hur porrens människosyn och syn på sexualitet påverkar vår kultur och hur vi uttrycker oss. Porren påverkar vad som anses vara sexigt och åtråvärt och vad som anses vara tråkigt och osexigt. I takt med att porren förändras så förskjuts även gränserna för vad som anses ”normalt” och ”vanligt” gällande kroppar och sexualitet (6).

Budskapen i porren är att tjejer ska vara tillgängliga för killar och män.

Porrens utseendeideal och bild av hur sex ska gå till påverkar även musik, olika typer av texter, bilder, reklam och annat innehåll som vi tar del av, exempelvis på sociala medier och i spel. Ibland handlar det om arenor där framför allt unga befinner sig, ibland utan insyn från vuxenvärlden. Budskapet som förmedlas är ofta att kvinnor, flickor och andra är objekt som ska vara tillgängliga för framför allt killar och män.

Porrkultur eller populärkultur?
Porrkultur eller populärkultur?

Bild nr 1 och 2: En illustration av Jessie från den populära barnfilmen Toy Story,  gestaltad av Kendall Jenner på bild nr 2, en influencer med flera hundra miljoner följare, många av dem barn och unga.

Bild nr 3: Missguided är ett av världens största klädmärken för barn och unga, här i ett samarbete med Playboy.

Bild nr 4: En fanbild av D.VA, en av avatarerna i onlinespelet Overwatch.

I samtalsmaterialet får du förslag och tips på hur du till exempel kan använda bilder ni eller barnet/den unga har mött i till exempel sociala medier eller i sitt favoritspel, som ingång till samtal och reflektion om porr och samtycke.