Porr och kopplingar till samtycke och normer

Sex kan vara många olika saker för olika personer, men det som de allra flesta nog skulle skriva under på är att sex ska vara något lustfyllt och njutbart för alla inblandade. Det som visas i porr står dock oftast i kontrast till just det och saknar bitar som samtycke, ömsesidighet och respekt.

För många unga kan porren vara en första introduktion till vad sex är och i kombination med att inte ha någon att prata med om innehållet de ser är det kanske inte så konstigt att det finns unga som tänker att sex ska vara som i porren.

Porr och samtycke i praktiken

När olika studier har tittat på hur samtycke ser ut i mainstream-porren har fokus varit på de handlingar som tydligt visar att det inte råder samtycke och att den som utsätts tydligt visar att den inte vill (1).

Samtycke går inte att utläsa i porr

I många av filmerna får den som utsätts inte frågan om hen vill delta eller inte, och porren skildrar ofta en kvinna som ser neutral eller glad ut, trots våld och förnedring. Detta gör det svårt för den som tittar på filmerna att avgöra om det finns samtycke i praktiken. Porren är därför inte en bra källa om man vill förstå och lära sig hur man söker samtycke i praktiken (5).

Sedan 1 juli 2018 har Sverige en ny sexualbrottslagstiftning som i media ofta beskrivs som en samtyckeslag. Sex ska vara frivilligt, annars är det inte sex, utan då är det olagligt. Genom lagstiftningen ska det bli tydligt att varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet.

Allt annat än ett ”ja” är ett ”nej”.

Samtyckeslagen ska ha en normerande effekt

Lagen är en viktig signal från samhällets sida, vilket också var ett uttalat syfte med lagändringen: att den ska ha en normerande effekt. Allt annat än ett ”ja” är ett ”nej”, och sexuellt umgänge måste ske med ömsesidig respekt och lyhördhet för den andras vilja. För att lagen ska fungera som tänkt måste kunskapen om vad den innebär och hur du säkerställer samtycke i praktiken nå ut brett i samhället (16).

Läs mer om lagen och samtycke i praktiken på Brottsoffermyndighetens sajt frivilligtsex.se.

Filmtips: Brottsoffermyndighetens film "Av Fri Vilja"

I filmen "Av Fri Vilja" får vi möta musikern Oskar Linnros, e-sportaren Emil ”HeatoN” Christensen och skådespelaren Ellen Bergström som delar med sig av sina tankar om samtycke.

Genusnormer och maskulinitetsgörande i porr

Utöver att porren bidrar till att normalisera våld i sexuella situationer bidrar den även till att reproducera ojämställda könsnormer och maktordningar i sitt sätt att visa sexuell praktik. Mainstream-porren skildrar oftast män som överordnade kvinnor (1,5,10,17). De har kommandot och driver på sexet medan kvinnan förväntas uppskatta att bli dominerad.

Majoriteten av all porr utgår även från heteronormativa föreställningar. Men samma mönster återskapas ofta även i gayporr och lesbisk porr. Exempelvis är manlig gayporr ofta även den våldsam och rasistisk. Den innehåller ofta maktrelationer och våld mellan maskulina män och feminina män, vilket speglar maktrelationer mellan män och kvinnor och våldet i heterosexuell porr.

Normer från porren skapar oro hos killar

Killar som hör av sig till stödchatten Killar.se kan uttrycka oro över att behöva vara pådrivande och göra som männen i porren. De oroar sig bland annat över att inte kunna penetrera tillräckligt länge. De kan också oroa sig för att inte uppfattas som tillräckligt manliga om de frågar först och inte bara kör på.

En ”riktig man” kör på utan att känna in hur det blir för andra.

Vi behöver problematisera hur porren förstärker stereotypa könsnormer, vad killar förväntas göra och hur det blir för dem de har sex med. I samtal om porr med unga behöver därför samtyckesperspektivet vara med, då porren inte skildrar hur man inhämtar samtycke i praktiken och istället kan bidra till att förstärka bilden av att en ”riktig man” bara kör på utan att känna in hur det blir för andra.

Porr och kopplingar till sexualiserat våld

Det finns idag inte en enhetlig bild av hur unga påverkas av den porr de tittar på och hur kopplingen mellan sexualiserat våld och porr ser ut. Den övergripande forskningsbilden visar dock att man funnit ett samband mellan sexuellt aggressivt beteende och porrkonsumtion, även om styrkan i sambandet varierat i olika studier. Men det går inte att prata om något kausalt samband – alltså att alla som tittar på porr kommer utöva sexualiserat våld (8).

Viktigt att lyssna på ungas egna erfarenheter

Eftersom detta område inte är tillräckligt beforskat är det extra viktigt att lyssna till vad unga själva berättar om porr, hur de påverkas och kopplingen till sexualiserat våld. Forum där vuxna får ta del av ungas erfarenheter är bland annat tjej-, ungdoms-, och transjourerna samt stödchatten på Killar.se. Erfarenheterna kan ofta se ganska olika ut utifrån kön.

Tjej- och ungdomsjourerna rapporterar att de bland annat får frågor om hur man ska hantera att ens partner vill göra sådant som hen sett i porren, eller hur man kan göra för att stå ut med att ha sex som gör ont.

På Killar.se handlar samtalen bland annat om oro för att man tittar för mycket på porr eller att man inte ska kunna prestera på samma sätt som männen i porren, men också om att man vill få sin partner att ställa upp på sådant som man sett i porren.

33 procent av tjejer och icke-binära uppger att de har blivit utsatta för sexualiserat våld

Så många som 33 procent av tjejer och icke-binära uppger att de har blivit utsatta för sexualiserat våld, en ökning från 25 procent år 2014. Den som utövar våldet är i princip alltid en kille eller man, ofta en jämnårig kompis eller partner (7).

Många saknar kunskap om vad samtycke innebär

Även om många av de killar som hör av sig till stödchatten på Killar.se har hört talas om samtyckeslagen, har de inte alltid riktigt koll på vad samtyckeslagen innebär i praktiken. Därför behöver vi prata med unga om porr, hur man söker samtycke och hur man är lyhörd för andras signaler.