Porrens påverkan på unga

Här kan du läsa mer om hur unga upplever att porren påverkar dem och vilken typ av frågor unga tar upp gällande porr när de hör av sig till tjej- och ungdomsjourer eller till stödchatten på Killar.se.

Allmänna Barnhusets undersökning (7) från 2021 visar inte på några stora skillnader mellan könen när det gäller hur unga upplever att porren påverkat dem. Runt hälften av både killarna och tjejerna svarade att de inte tyckte att porren påverkat dem. Samtidigt svarade 1 av 5 av både killarna och tjejerna att de provat sexuella handlingar inspirerade av porren.

Tv-tips: UR:s Tänk till Talkshow "Är all porr dålig porr?"

Porrens påverkan på kroppsbild

  • 27 procent av killarna uppgav att porren lärt dem hur andra människor ser ut

  • 23 procent av tjejerna uppgav att porren lärt dem hur andra människor ser ut.

  • 48 procent av de som varken identifierar sig som kille eller tjej uppgav att porren lärt dem hur andra människor ser ut.

Porrens påverkan på hur unga uppfattar sex

  • 31 procent av killarna svarade att porr är intressant för att se hur man kan ha sex.

  • 28 procent av tjejerna svarade att porr är intressant för att se hur man kan ha sex.

  • 38 procent av de som varken identifierar sig som kille eller tjej svarade att porr är intressant för att se hur man kan ha sex.

  • I MÄN:s Sifo-undersökning (9) instämmer 7 av 10 killar i någon grad i att porr färgat deras bild av vad sex är.

  • 1 av 10 instämmer helt i att porr påverkar hur de har sex.

Porr och psykisk hälsa

Det finns en tydlig koppling mellan porrkonsumtion och psykisk ohälsa där de som tittat på porr hade sämre psykisk hälsa inom exempelvis områden som ångest, depression, ilska, posttraumatisk stress och sexuella bekymmer (7). Med det sagt behöver vi samtidigt ha i åtanke att den psykiska hälsan självklart påverkas av många olika faktorer, inte enbart porrkonsumtion (7).

Poddtips! Lyssna på Killar.se-podden "Killar snackar med killar om porr"
-- Finns på alla poddplattformar

Att våldet i porren har normaliserats och skapar förväntningar på hur sex ska gå till blir tydligt i de samtal som tjej- och ungdomsjourerna har med sina stödsökande.

Jourerna får frågor om hur man kan göra för att stå ut med sexuella handlingar som gör ont eller hur man kan vara en bra sexpartner till pojkvännen utan att behöva ställa upp på sexuella handlingar inspirerade av porren.

Ökade stödkontakter gällande sexualiserat våld

Unizon, en paraplyorganisation för cirka 130 av Sveriges kvinno-, tjej- och ungdomsjourer, rapporterar att cirka 59 000 stödkontakter om året handlar om just sexualiserat våld.

Stödorganisationen Storasyster vittnar om en ökning av samtal med unga, främst tjejer, utsatta för sexualiserade övergrepp, där porren finns med på ett eller annat sätt. Samtalen kan handla om att en partner eller dejt vill ha på en porrfilm under sexet.

Samtalen kan också handla om att den stödsökande blivit utsatt för övergrepp, då killen gjorde som i porren och bara ”körde på”. Andra berättar om pojkvänner som inte tror dem när de säger att det gör ont. Pojkvännen jämför med porren och i den ser det inte ut som att kvinnorna får ont. Det är heller inte ovanligt att tjejer beskriver hur de samtyckt till sex, men plötsligt blir utsatta för tydliga våldshandlingar som till exempel stryptag, örfilar, spottningar och kränkande ord under sexet, utan att de har samtyckt till det.

Du kan läsa mer i Unizons rapport (2020) ”Det här är inte ok!", eller i rapporten "Ett år med Unga relationer" som Ungarelationer.se tagit fram.

Till stödchatten på Killar.se kan killar och unga män höra av sig anonymt om de behöver prata med någon. I dessa samtal blir det tydligt att killar vill prata om porr och sex.

För många av besökarna är det första gången de pratar med en vuxen om porr. Flera killar öppnar samtalet med en fråga om huruvida det är ”normalt” eller ”farligt” att titta på porr. Men det kan också handla om ett upplevt porrberoende eller en vilja att sluta titta, samt en sexuell oro om hur porr påverkar sex med en själv och andra.

Killar vittnar om att deras psykiska hälsa påverkas av porrkonsumtionen

Nästan en tredjedel av dessa samtal handlar om sexuell problematik som erektionsproblem eller att inte kunna bli kåt utan porr. Många killar beskriver hur de mår dåligt och hur det hänger samman med deras porrkonsumtion.

I likhet med tjejer och andra har många av killarna prestationsångest kopplat till vilka förväntningar andra kommer ha på dem eller oro över att ha en för liten snopp eller inte kunna bli tillräckligt hård. Samtalen kan även handla om hur man gör för att känna av sina egna och andras gränser.

Andra samtal kan handla om att vilja ha sex på ett visst sätt. Den stödsökande kan till exempel be om hjälp med att få andra att ställa upp på hans önskemål. I många av de här samtalen blir det relevant att fråga om porr, då killens funderingar eller frågor tydligt är influerade av sådant han med stor sannolikhet sett i porr. I de här samtalen gör sällan killarna själva denna koppling och kan behöva hjälp med att få igång reflektion kring den förväntan som porren gett och att lyfta in samtycke i samtalet.

Läs mer om killars funderingar i uppsatsen "(O)Lust" som är baserad på fritextsvaren av MÄN:s Sifo-undersökning med killar, eller lyssna på killars tankar om porr och samtycke i Killar.se-podden.