Villkoren för de som är i porrindustrin

Studier visar att framför allt flickor och kvinnor som medverkar i produktionen av porr inte gör det för att de vill ha sex utan snarare för att kunna försörja sig eller sin familj (11). Trots detta finns det ofta en föreställning om att de som är med har valt att vara där och att det är ett jobb som vilket som helst.

Samtidigt kan unga vi möter ofta vara kritiska till porrindustrin och förstår att många av de som är med i produktionen far illa och inte vill vara där. Därför blir det viktigt att prata om industrin och de som utsätts i den.

Det är väl som vilket jobb som helst?!

Nedan ska vi kika närmare på vad de som möter kvinnor, flickor och andra som utsätts i industrin säger, och vad de själva säger i olika undersökningar och studier.

Filmtips: Reality Checks film om porrindustrin

"Pornografin utgör en global multimiljard-dollar industri. Många hävdar att pornografi precis som övrig filmindustri bara är en fantasi. Men den stora och avgörande skillnaden är att det är livs levande kvinnor som medverkar i pornografin. Hur ser konsekvenserna ut för de som befinner sig i industrin? I denna film berättar Paulina och Daniel, två individer med unika insikter in i porrproduktionen, sina stories."

Samtycke att delta i porr

Många av de faktorer som driver kvinnor, flickor och andra in i porrindustrin är samma faktorer som driver kvinnor in i prostitution och andra former av sexuell exploatering; exempelvis låg ålder, ekonomisk sårbarhet, tidigare utsatthet för sexualiserat våld och psykisk ohälsa. Dessa faktorer bidrar till en utsatt position, vilket gör en person sårbar och lätt att utnyttja (11, 5, 14).

Pressen från de som producerar och konsumerar, nästan alltid män, är dessutom stor och ens förhandlingsutrymme är minimalt, vilket gör att gränserna för vad man kunde tänka sig att ställa upp på ständigt utmanas och förskjuts (12).

Männen har makten

Antalet nystartade konton, på tjänster som exempelvis Onlyfans, med sexualiserat bild- och videomaterial exploderade under pandemin, mycket på grund av den enorma utsattheten hos miljontals arbetslösa kvinnor världen över (5).

Den här typen av appar och tjänster drivs av samma mekanismer som all annan porrproduktion; det är männen som har makten, då de väljer vilka kvinnor de ska betala för att följa. Detta leder till att kvinnor och andra hela tiden tvingas skjuta på sina gränser och ställa upp på att göra det innehåll som efterfrågas för att få in pengar att leva på.

Jag tror att många vill ur det här, men man känner att man inte vågar. Alla bilder finns uppe för hela världen att se och man måste stå till svars senare i livet.

Därtill finns problemet med att bilder och filmer finnas kvar på internet, långt efter att man lämnat porrindustrin (13). I en svensk intervjustudie (14) beskriver en kvinna som befinner sig i porrindustrin sin situation så här: ”Jag tror att många vill ur det här, men man känner att man inte vågar. Alla bilder finns uppe för hela världen att se och man måste stå till svars senare i livet.”

Det går inte att avgöra om samtycke finns inom porrindustrin

I ljuset av hur villkoren inom porr- och sexindustrin ser ut går det inte att avgöra om det som sker i porren bygger på ett ömsesidigt samtycke. I samtalsmaterialet ger vi tips och förslag på hur du kan lyfta in porrindustrins villkor i samtal om porr och samtycke.

Många människor skiljer porr från prostitution och andra former av sexuell exploatering eftersom det ena sker på film online och det andra offline. Det är också vanligt att det pratas om porr som en fantasi och inte något som händer på riktigt.

Här blir det viktigt att påminna om att oavsett form av sexuell exploatering, om det handlar om porr, prostitution eller trafficking, är det riktiga människor som utnyttjas. I alla fall handlar det om att någon betalar för sexuella handlingar. Det är viktigt att se hur olika former av sexuell exploatering går hand i hand och är delar av en och samma industri – sexindustrin.

Forskning har visat att det ofta är samma personer som utnyttjas i porrproduktion som också utnyttjas i prostitution och människohandel. En internationell studie med 854 personer som utnyttjats i prostitution visade att nästan 50 procent även hade utnyttjats i porrproduktion (15). En studie av den svenska porrindustrin visade att de flesta som utnyttjats i porrproduktion även utnyttjats i prostitution eller fått erbjudanden om sex mot ersättning (14).

Sveriges sexköpslag innefattar inte porr

I Sverige har vi sedan 1999 en sexköpslag som innebär att det är olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte olagligt att sälja. Att producera porr och sprida den eller att betala för en sexuell handling online är inte reglerat genom svensk lag.