Begreppslista

Här har vi samlat begrepp med tillhörande förklaring.

Mainstreamporr

Med mainstreamporr menar vi den porr som är mest lättillgänglig och gratis, och som kan ses anonymt och utan krav på åldersverifikation. Det innefattar alltså majoriteten av all porr online och den porr som unga främst kommer i kontakt med och konsumerar.

Heteronorm

Heteronormen är en samverkan av olika normer kopplat till kön och sexualitet. Enligt heteronormen är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man och ingenting annat. Kvinnor ska vara feminina och män ska vara maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella. Att följa normen ger dessutom ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Att bryta mot heteronormen kan resultera i bestraffning i form av allt från tystnad till våld.

Homo- bi- a- och heterosexuell

Det finns många sexualiteter och sexuella läggningar. Homosexualitet innebär att en blir kär i och/eller attraherad av någon av samma kön. Bisexualitet innebär att en blir kär i och/eller attraherad av personer oavsett kön, eller av fler än ett kön. Asexualitet innebär att inte känna sig attraherad av andra, att inte känna sexlust eller inte känna sig intresserad av att ha sex. Heterosexualitet innebär att en kär i och/eller attraherad av någon av ett annat kön än det egna.

Genusnormer

Idéer och oskrivna regler som vi förväntas förhålla oss till i exempelvis hur vi ska se ut, vara och bete oss utifrån föreställningar om kön. Genusnormer påverkar och begränsar oss alla, oavsett kön, fast på olika sätt.

Tvåkönsnorm

Förväntan på och föreställning om att alla människor är antingen kvinnor eller män, baserat på könsorganens utseende. Till detta hör även föreställningen om att dessa två kön är fundamentalt olika. Tvåkönsnormen genomsyrar såväl personers tankesätt som sociala institutioner och funktioner i samhället.

Sexualiserat våld

Sammanfattande benämning på våld som har ett sexualiserat/sexualiserande syfte, underton eller karaktär. Det kan handla om exempelvis trakasserier, kränkningar, våldtäkt eller sexuella övergrepp. Det benämns ofta som sexuellt våld.

Skojbråk

Kränkningar, trakasserier och våld som används med förklaringen eller motiveringen att det bara är på skoj eller skämt.

Exposekonton

Ett exposekonto är ett konto på sociala medier, till exempel på Snapchat, där det utan samtycke läggs ut privata och/eller kränkande material såsom avklädda bilder eller nakenbilder på enskilda personer. Det finns verksamheter som specialiserar sig på sexualiserat våld online. Se till exempel Ecpat för mer information och stöd.