Referenser

Dessa referenser finns i samtalsmaterialet "Prata om porr och samtycke".

 • (1) Fritz et al. (2020). A Descriptive Analysis of the Types, Targets, and Relative Frequency of Aggression in Mainstream Pornography. Archives of Sexual Behaviour, 49(4).

 • (2) Shor, E. (2019). Age, Aggression, and Pleasure in Popular Online Pornographic Videos. Violence Against Women. June; 25(8).

 • (3) Vera-Grey, F., McGlynn, C., Kureshi., I & Butterby, K. (2021). Sexual violence as a sexual script in mainstream online pornography. The British Journal of Criminology, 2021, 61.

 • (4) Fritz et al. (2020). ”Worse than objects: The depiction of black women and men and their sexual relationships in pornography”.

 • (5) Donevan, M. (2021). Rung, N. (Red). Byta likes mot pengar. Stora Porrboken. Stockholm: Rebel Books.

 • (6) Persson, O. (2021). Rung, N. (Red). If you can see her, you can be her. Stora Porrboken. Stockholm: Rebel Books. Reality Check. (2020). https://reality-check.nu/

 • (7) Allmänna Barnhuset (2021). Unga, sex och internet efter #metoo. Om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021. Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset.

 • (8) Barnombudsmannen (2020). Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga – Delrapport 1: Kartläggning av forskning om pornografins inverkan på barn och unga (Dnr 2020-0063) Stockholm: Barnombudsmannen.

 • (9) Sifo. (2021). Killars konsumtion och upplevelse av pornografi. Kantar Public, nov 2021.

 • (10) Folkhälsomyndigheten. (2019). Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. (Rapport SRHR2017). Solna: Folkhälsomyndigheten.

 • Killar.se - Samlad bild av hundratals anonyma chattar med killar

 • (11) De Geer, J. (2021). Rung, N. (Red). Sexköparen. Stora Porrboken. Stockholm: Rebel Books. Donevan, 2021.

 • (12) Olsson, H. (1981). ”Det kärlekslösa patriarkatet; Beskrivning och analys av heterosexuell prostitution med män som köpare och kvinnor som prostituerade.” i Prostitution Beskrivning Analys Förslag till åtgärder. Kapitel 9, 2.; Waltman, Max. (2016). Ingår i: Porr och prostitution: en rapport om utsatthet och efterfrågan, Stockholm: Unizon , 2016, s. 31–108.

 • (13) Jonsson, L & Svedin, CG. (2017). Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet. Fördjupningsrapport. Barnafrid 2017. Finns att hämta på www.barnafrid.se.

 • (14) Talita. (2019). Syns man inte, finns man inte – en inblick i den svenska porrindustrin. Stockholm: Talita.

 • (15) Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M. E., Alvarez, D., Sezgin U, et al. Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An update on Violence and posttraumatic stress disorder. J Trauma Pract [Internet]. 2003;2(3/4):33–74.

 • (16) BRÅ, Den nya samtyckeslagen i praktiken, Rapport 2020:6.

 • (17) Heed, L. (2021). Rung, N. (Red). Den (o)sunda sexualiteten. Stora Porrboken. Stockholm: Rebel Books.