Här finns stöd att få

Vi är många som har egna erfarenheter av våld och kränkningar på olika sätt. Att prata om våld kan därför väcka många olika tankar och känslor – inte minst hos dig som bär på egna erfarenheter. Vi vet att sådana känslor och erfarenheter är tunga att bära på ensam, och det finns flera olika ställen dit barn och unga kan vända sig, och dit du som förälder eller annan viktig vuxen kan vända dig.

Stöd för barn och unga

Killar.se

Killar.se är en stödsajt som riktar sig till alla som definierar sig som ung kille mellan 10–20 år. På killar.se kan du ta del av information och chatta anonymt. I chatten kan du prata om vad som helst, inget är för stort eller för litet. Killar.se har också en samtalsmottagning dit du kan vända dig för att prata med en psykolog eller kurator. Det går att boka samtal både fysiskt och digitalt.

Ungasjourer.se

Ungasjourer.se samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna! Ofta kan du chatta, mejla eller ringa och prata med en jour. Hos en jour kan du alltid vara anonym, du behöver alltså inte berätta vem du är.

Unizonjourer.se

Samlar tjej-och ungdomsjourer runt om i landet. Behöver du någon som lyssnar? Hör av dig via chatt, mejl eller telefon till tjej, trans-eller ungdomsjourer på din ort, eller välj en långt bort. Du bestämmer! Det går att vara helt anonym och ta upp vad som helst - inget är för stort eller för litet.

ROKS

ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) är en medlemsorganisation för kvinno- och tjejjourer i Sverige. ROKS sammanställer information och statistik om mäns våld mot kvinnor och barn och arbetar med opinionsbildning inom dessa frågor. Via ROKS kan du söka efter tjejjourer, skyddat boende och jourer med särskild inriktning.

Transformering.se

Vi vänder sig till dig som är transperson, som har transerfarenhet eller som funderar kring din könsidentitet, oavsett ålder. Hit kan du vända dig för information och stöd. De som svarar är kuratorer och/eller sakkunniga i transfrågor på RFSL och RFSL Ungdom. Du kan självklart vara anonym.

Bris.se

Du som är under 18 år kan ringa, chatta eller maila till Bris för att få prata om något du funderar mycket på eller behöver hjälp med. Du kan alltid vara anonym. Bris har öppet alla dagar klockan 14-21.

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Du kan chatta med dem anonymt.

Brottsofferjouren

Alla kan vända sig till Brottsofferjouren för hjälp, både unga och gamla. Detta gäller även om man blivit vittne till brott eller känner någon som har blivit drabbad. Där hittar du information om allt från vad ett brott är till hur en rättsprocess går till. Du kan också ringa för att få stöd.

MIND Självmordslinje

MINDs självmordslinje finns till för dig som går i tankar om att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. De har öppet klockan 06-24 varje dag och du kan ringa, mejla och chatta anonymt.

RFSL:s stödmottagning

RFSL har bedrivit en stödmottagning sedan 1998. Målgruppen är hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtqi-personer.

  • Journummer: 020-34 13 16

  • E-post: stod@rfsl.se

Dina rättigheter – Rädda barnen

Dina rättigheter är en stödsajt för dig som på olika sätt upplever att du begränsas av andra (vänner, familj, släkt osv) i dina val i livet. Du kan prata med oss om hedersrelaterat förtryck, våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap och könsstympning.

Pegasus – råd och stöd

Pegasus riktar sig till dig som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning, och som är hbtq-person mellan 15–25år. De har en anonym chatt som heter Pegasuschatten och en stödverksamhet som heter Pegasus Råd & Stöd, där du kan prata med en kurator och få stöd i frågor som du funderar på.

Preventell

Preventell är en hjälplinje för oönskad sexualitet, antingen för dig som upplever att du har tappat kontrollen över din sexualitet eller känner någon annan som du känner oro för. På Preventell får du råd och stöd som kan hjälpa dig att få den behandling du önskar och behöver.

Stöd för föräldrar och andra viktiga vuxna

Socialtjänsten

Som förälder eller vårdnadshavare upplever en ibland utmaningar. Ofta hjälper det att prata med vänner eller personer i ens närhet eller läsa om det, men ibland kan det vara skönt att få rådgöra med någon annan. I alla kommuner är det socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att alla personer ska få det stöd de behöver och även om det är organiserat olika i olika kommuner så har din familj rätt till stöd om behovet finns. Du kan alltid ringa anonymt och få prata med erfarna socialsekreterare som lyssnar på dig och kan berätta vad det finns i kommunen där du bor.

De flesta kommuner har olika typer av föräldragrupper, kurser för tonårsföräldrar, familjeaktiviteter men också individuellt stöd och vägledning för dig eller er som föräldrar på till exempel en familjecentral eller ett familjehus. Insatser gällande barn och unga är generellt sett kostnadsfria, men familjerådgivning kan ha en avgift i vissa kommuner.

Här är till exempel Västra Götalandsregionens guide för föräldraskap i vardagen: https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/foraldraskap-i-vardagen

RFSL:s stödmottagning

RFSL har bedrivit en stödmottagning sedan 1998. Målgruppen är hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtqi-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtqi-personer.

Ecpats vuxenstöd

ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om barns vardag, på och utanför nätet.

Storasysters anhörigstöd

Är du förälder, partner, syskon, vän eller annan anhörig? Storasyster erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som utsatts för sexuella övergrepp.

BRIS för vuxna

Du som är vuxen och har frågor eller känner oro för ett barn är välkommen att höra av dig till BRIS kuratorer.

Preventell

Preventell är en hjälplinje för oönskad sexualitet, antingen för dig som upplever att du har tappat kontrollen över din sexualitet eller känner någon annan som du känner oro för. På Preventell får du råd och stöd som kan hjälpa dig att få den behandling du önskar och behöver.

  • Telefon: 020-66 77 88 (vardagar klockan 12-15)