Ta samtalen

Det här samtalsmaterialet kan du använda för att prata med barn och unga i din närhet om porr och samtycke. Här hittar du förslag på ämnen och frågor att ställa. Vi ger också förslag på hur du kan få igång samtalet.

Läs gärna kunskapsdelen och förberedelsedelen innan du går vidare med samtalsmaterialet. Och kom ihåg att du inte behöver vara en expert. Det viktiga är att du nyfiken, lyhörd och öppen för barnet/den unga.

Samtalsmaterialet baseras bland annat på erfarenheter och förhållningssätt som fungerar i vårt arbete med stödsökande unga killar på Killar.se. Vi utgår från ett våldspreventivt perspektiv, alltså med målet att förebygga våld. Därför fokuserar vi en del på hur porr och (bristen på) samtycke hänger ihop med våld.

Samtalsmaterialet är tänkt som inspiration, inte facit

Förslagen på frågor att ställa är inte en checklista eller ett facit, som visar exakt hur ett samtal ska gå till. Se det snarare som inspiration att utgå ifrån. Du som vuxen är ansvarig för att göra de avvägningar som behövs, för att samtalet ska blir så bra som möjligt.

Hur samtalet utvecklas beror helt på dig, barnet/den unga och själva samtalet. Det viktiga är inte att det blir perfekt, utan att du öppnar för ett samtal och ger barnet/den unga en möjlighet att vända sig till dig med sina tankar.

Lycka till!