Stereotypa genusnormer

När vi pratar om normer, menar vi outtalade regler för hur vi förväntas bete oss eller vara. Normer kan till exempel handla om kön, sexualitet eller hudfärg. De här outtalade reglerna eller idéerna skapar förväntningar på oss. Det betyder inte att alla beter sig som reglerna säger, men alla måste på något sätt förhålla sig till dem. 

I porr produceras och reproduceras ofta stereotypa och begränsande normer om hur kvinnor och män förväntas vara, se ut och bete sig. Det kan i sin tur påverka den som tittar på porr.

Många unga kan känna prestationsångest och stress kring sin egen kropp och sitt eget sexliv utifrån det de ser i porren. 

Prata om stereotypa och begränsande normer

Så här kan ni komma in på genusnormer i porren: 

  • "Vad skulle du säga att det finns för förväntningar på unga utifrån kön/genus? Förväntas till exempel killar och tjejer vara intresserade av olika saker och bete sig på olika sätt?"  

  • "Hur ser det ut i media (serier, reklam, filmer)? Skiljer sig bilder på tjejer från bilder på killar, på vilket sätt i sådana fall?" 

  • "Hur tror du att de här föreställningarna påverkar unga/får unga att må?"  

  • "Skildras samma föreställningar i porr?"  

  • "Hur ser kropparna ut?"  

  • "Vem förväntas vara aktiv, kåt och drivande i porren?" 

  • "Vem förväntas vara passiv i porren?" 

  • "Vems njutning är i fokus i porren?" 

  • "Det finns ju massa olika sexuella läggningar och praktiker, man kan till exempel vara homosexuell, bisexuell, asexuell eller heterosexuell. I media och porr får ofta heteronormen stor plats, alltså att tjejer förväntas tända på killar och tvärtom. Vad tänker du om det? Är det vanligt också på andra ställen?"  

  • "Vad gör det med oss att vi ofta blir matade med en viss typ av sexuell praktik när det i själva verket finns massor av sexualiteter och praktiker?"