Ingångar till samtal om porr

Kanske kommer ni in på porr redan då ni diskuterar samtycke. Kanske har ni inte kommit in på ämnet. För att få igång ett samtal specifikt om porr har vi här samlat tips på både indirekta och direkta sätt att påbörja ett sådant samtal. 

Indirekta sätt att påbörja samtal om porr 

Fundera över hur barnet eller den ungas liv online ser ut och försök ta avstamp i det. Undersök hur hens vanor på internet och vardagen generellt ser ut och ifall det är något hen tänker på eller kommit i kontakt med som ni kan prata vidare om.  

 • "Hur har du det på online? Vad brukar du och dina kompisar göra på telefonen/datorn?" 

 • "När är det kul att hänga online/på en specifik app, och när är det mindre kul?"  

 • "Hur funkar de appar som du använder? Hur pratar du och dina kompisar med varandra där?"  

 • "När jag var inne på (app som hen använder) så tänkte jag på att jag kom i kontakt med mycket som jag själv inte hade sökt efter, det ploppade upp massa förslag. Hur brukar det vara för dig?"  

 • "Har du någon gång sett något naket på internet?"  

 • "Har du någon gång sett något konstigt eller jobbigt på internet som du funderat över?"  

 • "Har någon visat något för dig som du inte ville se?"  

 • "Vad snackar influencers/youtubers om?"  

 • "Pratar de någonsin om kroppar och sex och sådana saker?"  

 • "Hur pratar ni om sexualitet, samtycke och relationer i skolan?" 

Värt att notera: Från höstterminen 2022 har sexualundervisningen i skolan bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer och har bland annat som uppdrag att uppmana eleverna till kritisk reflektion pornografi och andra medier.

Direkta sätt att påbörja samtal om porr 

De här ingångarna kan antingen användas som följdfrågor till föregående förslag, eller som egna inledningar till samtal.  

 • "Tror du att barn och unga påverkas ifall de tittar på porr? På vilket sätt i sådana fall?"

 • "Många hemsidor och appar har en åldersgräns. Varför tror du att de finns och tycker du att de behövs?" 

 • "Jag förstår det som att det är många unga som på olika sätt kommer i kontakt med porr/naket material, framförallt på internet. Hur går dina tankar om det?" 

 • Följdfråga: "Är det något som är vanligt i skolan eller bland dina kompisar?"  

 • Följdfråga: "Har någon annan visat det för dig någon gång?"  

 • "Pratar andra unga, till exempel dina kompisar, om sex och porr? Hur brukar det i så fall låta?"