Ingångar till samtal om samtycke

Man kan prata om samtycke på många olika sätt. Hur vi väljer att göra beror helt på kunskapsnivån och erfarenheterna hos dig som vuxen och barnet eller den unga.

Samtycke handlar om ömsesidighet, att något ska kännas bra för alla som är med. Att inhämta samtycke är något vi alla behöver göra – genom att lyssna, fråga och känna av. Ofta pratar man om samtycke kopplat till intima eller sexuella situationer, men samtycke är relevant i alla sociala situationer.

Prata även med små barn om samtycke

Det är aldrig för tidigt att diskutera samtycke med barn, även om samtal med små barn självklart måste åldersanpassas. Läs gärna Rädda barnens material ”Stopp! Min kropp” om du vill veta mer om hur man kan prata om kroppslig integritet och samtycke med små barn.

Ingångar till samtal om samtycke:

  • "Hur känns det att tycka om någon?"

  • "Hur kan man visa att man tycker om någon?"

  • "Hur märker man ifall någon tycker om en tillbaka?"

  • "Hur kan man visa vad man vill? Till exempel att man vill hänga eller umgås med någon?"

  • "Kan det vara svårt att visa vad man vill?"

  • "Går det att vilja något först, och sen ändra sig?"

  • "Hur kan man märka ifall någon ändrar sig?"

  • "Hur funkar det på internet? Är det lättare eller svårare att märka ifall någon vill eller inte vill online jämfört med offline?"

Värt att notera: På internet är det svårare att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket gör att det blir extra viktigt att fråga.

Prata även om samtycke bortom sex

Att prata om något som inte rör sex eller relationer, till exempel kopplat till sociala medier, kan vara en hjälpsam ingång i att prata om samtycke:

Spam

  • "Hur känns det att få en massa meddelanden på raken? Hur vet den personen att jag vill ha en massa meddelanden?"

Följarförfrågningar

  • "Om man klickar nej till en följarförfrågan, och sen får en till ändå av samma person. Hur känns det? Är det okej att fortsätta försöka följa någon trots att den tackar nej?"