Öva på samtycke

Det är egentligen inte särskilt krångligt med samtycke, vi känner av och inhämtar ömsesidighet och samtycke i alla möjliga olika situationer. De flesta av oss, oavsett ålder, har erfarenheter av hur samtycke känns, och av hur det känns utan samtycke. 

För att prata om samtycke kan det underlätta att utgå ifrån en specifik situation.

Det kan ni göra genom en tankeövning:  

  • "Tänk dig att någon kramar dig, men du känner att du egentligen inte vill krama den personen. Hur känns det att bli kramad utan att du vill? Hur gör du med kroppen? Hur är känslan i den kramen?"  

  • "Tänk dig att du kramar någon, men du känner att den personen inte vill krama dig tillbaka. Hur känns personen i dina armar? Hur gör den andra personen med kroppen? Hur är känslan i den kramen?" 

  • "Tänk dig att du kramar någon som du verkligen vill krama, och som verkligen vill krama dig tillbaka. Hur känns den andra personen i dina armar? Hur är känslan i den kramen?" 

Att träna på att tänka sig in i hur det kan bli för någon annan kan vara en viktig del i att landa i varför det är så viktigt att känna av och inhämta samtycke.

Tankeövningen "Kramen" är ett exempel på hur man kan öva sig i att tänka hur en själv och andra skulle kunna känna i en viss situation. Att träna på att tänka sig in i hur det kan bli för någon annan kan vara en viktig del i att landa i varför det är så viktigt att känna av och inhämta samtycke.

När vi känner empati med andra så ökar både motivationen till och förmågan att agera på ett respektfullt och omsorgsfullt sätt. Den här övningen lämpar sig extra bra för yngre personer eftersom det kan vara lättare att tänka sig in i samtycke utifrån just en kram som många redan har erfarenhet av.   

Videor om samtycke 

Ett alternativ för att starta samtalen om samtycke kan vara att titta på en video tillsammans som berör ämnet som ni efteråt kan reflektera kring. Du kan till exempel säga ”Jag har sett en bra video som handlar om samtycke. Jag vill gärna visa den för dig, går det bra?”  

Samtycke för barn – för yngre barn  

Te och samtycke – för äldre barn och ungdomar  

När ni har tittat kan du ställa frågor som:  

  • "Vad tänker du om videon?" 

  • "Vad kan göra det lättare och vad kan göra det svårare att inhämta samtycke i olika situationer?" 

  • "Har du erfarenhet av att någon inte stämt av med dig att du vill och struntat i att känna av samtycke?" (till exempel om en vuxen kramat dig fast du hellre velat hälsa på annat sätt) 

  • "Har du känt av att du inte kollat av samtycke på ett bra sätt? Hur blev det då?" (till exempel om du skojbråkat med någon och den personen såg ut att ta illa upp)