Porren och bilden av sex

En del barn och unga berättar att porr kan påverka hur man ser på eller förhåller sig till sex. Här är det, återigen, viktigt att du anpassar samtalet utifrån barnets eller ungdomens ålder, mognad, erfarenhet och vad ni har för relation.

Tänk på att för många kan det vara lättare att prata om de här frågorna på ett mer övergripande plan, snarare än utifrån sina egna personliga eller privata erfarenheter.  

  • "Hur tror du att porr påverkar den som tittar?"  

  • "Påverkar den oss olika beroende på till exempel ålder och kön?"  

  • "Det är lätt att jämföra sig med hur det ser ut i porren. Den kan få en att känna sig lite tråkig eller okunnig. Porren kan skapa förväntningar på hur sex ska gå till. Vad tänker du om det?" 

  • "Porren kan påverka hur man tror att sex ska gå till. Det kan bidra till att man försöker göra som i porren fastän man själv inte alls vill eller ens hunnit utforska vad man själv gillar. Är det här något du känner igen?"