Samtal om porrindustrin

Ett sätt att prata om porr kan vara att föra porrindustrin på tal. Läs mer om den här. Dels som ett sätt att synliggöra hur den funkar och vad den får för konsekvenser för dem som befinner sig i den och stärka empatin för dem, dels som ett sätt att synliggöra hur konsumtion styr efterfrågan.  

Så här kan du prata om porrindustrin:

  • "Vad tänker du på när jag säger porrindustri?" 

  • "Vem är porren till för?" 

  • "Räknas sajter som Onlyfans som porr, tycker du? Varför/varför inte?"  

  • "Vilka tjänar på den?" 

Porrindustrin är en miljardindustri och är i mångt och mycket en industri av män, för män.

Porrindustrin är en industri som alla andra – de vill tjäna pengar. Det bygger på att personer ska fortsätta konsumera porr. Porrindustrin är en miljardindustri och är i mångt och mycket en industri av män, för män. Någon form av utsatthet ligger ofta bakom att, framförallt kvinnor och flickor, befinner sig där.  

  • "Hur tänker du att porrindustri och produktion skiljer sig från andra medieindustrier, till exempel produktioner för filmer och tv-serier?"  

  • "Vad har de som konsumerar porr för makt i förhållande till industrin?"  

Vi har möjlighet att påverka porrindustrin genom att välja ifall vi konsumerar eller inte.

Vi har möjlighet att påverka porrindustrin genom att välja ifall vi konsumerar eller inte. Precis som att vi har möjlighet att påverka köttindustrin genom att välja att äta vegetariskt eller att påverka klimatet positivt genom att välja att flyga mindre.