Våld och porr

Eftersom våld, i olika former, är ett vanligt inslag i mainstream-porr kan det vara relevant att lyfta in ämnet i samtalen. Dels för att skapa reflektion kring hur våldshandlingar sexualiseras och kan påverka hur vi beter oss sexuellt, dels för att reflektera kring hur det påverkar de som är med i porren.

Våldshandlingar som ofta normaliseras i porren är exempelvis kränkande ord, att spotta på någon, smisk eller stryptag. Liknande handlingar skulle inte accepteras i andra sammanhang och sociala interaktioner. 

Barn och unga är inte ansvariga för våldet i porren och i industrin. Det är därför viktigt att vara noga med att inte skuld- och skambelägga den du pratar med. Samtidigt kan det finnas en poäng i att lyfta att vi har möjlighet att påverka genom att göra medvetna val.   

Prata om våld ur ett bredare perspektiv 

Ett sätt att lyfta ämnet om våld är att göra det på ett mer generellt plan, för att sedan lyfta in frågan om porr som en del av ett större samtal.  

  • "Vad skulle du säga att våld är?" 

  • "Vem är det som avgör vad som är våld?"  

Här kan det vara bra att lyfta att våld kan se ut på många olika sätt: att kalla någon för taskiga saker, att ta på någon på ett sätt som inte känns bra för den andra personen, att få någon att avstå från något som hen vill. Allt våld är inte i lagens mening brottsliga handlingar. Det är den som blivit utsatt som avgör om det räknas som våld.    

  • "Vilka bilder av våld matas vi av genom media på olika sätt? I filmer, spel, serier, sociala medier, porr?" 

  • "Hur tror du att vi påverkas av att hela tiden se bilder eller filmer där våld spelar en stor roll?"  

  • "Jag såg något som kallas för våldspyramiden som handlar om hur olika former av våld hänger ihop och hur mycket av det som händer ofta, som sexistiska skämt, kan ses som en del av det som normaliserar våld. Har du sett den? Ska vi kika på den tillsammans?" (1)  

Prata om våldet i porren  

Ett annat sätt att prata om våld är att utgå från det våld som faktiskt porträtteras i just porr. Det här förutsätter dock att ni lagt en trygg grund för samtalen, och att du har känt av att det är läge att fördjupa samtalen. 

  • "Jag förstår det som att i mycket av den porr som finns idag så är det rätt vanligt med till exempel hårda/taskiga ord, fasthållning. Alltså våld.* Hur tror du att det kan påverka den som tittar på porr?" 

*Det som är i fokus är att prata om våldshandlingar i porr som just våld, när det inte förekommer samtycke för att kunna synliggöra hur porren sexualiserar och normaliserar våld där alla parter som deltar inte samtyckt, eller kan samtycka till det som sker. 

  • "Hur skulle det våld som är vanligt i porr, till exempel stryptag och att spotta på någon, tolkas i ett annat sammanhang tror du? Hur skulle du reagera om den typen av våld skedde i skolkorridoren eller på bussen?" 

  • "Hur går dina tankar kring att det är så vanligt med våld i porr?"