Aktivera åskådaren

När det pratas om våld ligger ofta fokus på åtgärder mot de som utövar eller utsätts för våld, detta riskerar att förskjuta ansvaret från omgivningen och hantera problemet enbart som den enskildes. MÄN arbetar istället med en "åskådaransats", som innebär att alla i omgivningen kan göra något åt våldet. 

Att vara en "aktiv åskådare" kan handla om att ingripa före, under eller efter en våldshändelse, men också om att bryta en tystnadskultur och skapa en miljö där även lindrigt våld tas på allvar. Det handlar alltså inte bara om att vara en aktiv åskådare i stunden, utan att lära sig att ingripa så tidigt som möjligt, redan vid skämt och kommentarer som inte är okej.

Förebyggande arbete som inkluderar utbildning i att aktivera åskådaren har visat sig vara ett effektivt sätt att bemöta våld långsiktigt, särskilt i skolmiljö. MÄN har under flera år drivit olika projekt, utbildat och tagit fram metodmaterial med detta fokus, exempelvis genom MVP-programmet, Machofabriken och Agera tillsammans. 

Att sätta igång en åskådaransats handlar först om att alla i en miljö ska kunna identifiera en situation som problematisk och förstå de negativa konsekvenserna för den som utsätts. Här handlar det om att vidga våldsperspektivet till att innefatta mer än det fysiska våldet som slag och sparkar (läs mer om olika typer av våld här). Det är också viktigt att lära sig vilka valmöjligheter man har att agera som aktiv åskådare och öva på att möta en våldshändelse innan den uppstår.

Vi vet att: 

  • en ingripande åskådare oftast förbättrar situationen.

  • vänner ofta är de första och de enda som får vetskap om utsatthet. 

  • det är större sannolikhet att vi griper in om vi känner offret och svårare om vi känner förövaren. 

  • personer som bevittnar ingripanden av aktiva åskådare är mer benägna att effektivt ingripa själva i framtiden. 

  • Det går att ingripa före, under och efter en våldshändelse.

Dessa kunskaper är mycket viktiga inför utbildande insatser. Ju fler i en miljö som känner igen en våldssituation och vet hur man kan reagera, desto enklare blir det att stoppa det innan det lindriga våldet eskalerar och blir grövre. Dessutom ger det ringar på vattnet och är ett sätt att bryta en tystnadskultur. Tillsammans förebygger vi våld!

Är du intresserad av att starta ett arbete med att aktivera åskådaren inom exempelvis skola, fritidsverksamhet eller en idrottsförening? Läs mer om våra metoder, Machofabriken, MVP och Agera tillsammans. Är du strateg eller kommunsamordnare inom våldsprevention, läs mer här.