Ingripa mot våld

Det är inte lätt att gripa in mot våld och det finns mycket som hindrar oss, men det finns alltid något vi kan göra före, under och efter en våldshandling.

Innan en våldshandling

Om vi på förhand tränat på och tänkt på hur vi ska säga ifrån mot våld är det mycket lättare att faktiskt göra det sen. Det är också mer troligt att andra hjälper till om någon tar ansvar och visar att något inte är ok. Därför är det viktigt att ha bestämt sig för att vara en person som ingriper redan innan en våldshändelse sker. 

Här hittar du exempel på konkreta frågor att ställa om du misstänker att någon utövar våld mot en närstående.

Under en våldshandling

Om vi bevittnar lindrigare våld och kränkningar finns det olika sätt att säga ifrån och visa att det inte är ok. Här är några exempel:

  • Grip in direkt. Du kan lägga dig i, fråga vad som händer och försöka komma med en lösning.

  • Grip in indirekt. Du kan till exempel gå nära och fråga hur läget är, klämma dig mellan personerna eller avbryta genom att undra vad klockan är.

  • Distrahera. Du kan gå in i situationen och låtsas som att du inte förstår att den är våldsam genom att börja prata om något helt annat. Du kan också testa att skrika eller sjunga för att avleda uppmärksamheten från den våldsutsatte. 

  • Ta hjälp av någon annan. Ibland kan det vara för riskfyllt att ingripa själv, då är det bra att samla fler krafter.

Personlig säkerhet är alltid viktigast – vi ska aldrig utsätta oss själva eller någon annan för fara eller riskera att situationen eskalerar. Genom att stoppa lindrigt våld, förebygger vi också det grövre – det är också enklare, mindre riskfyllt och billigare ur ett samhällsperspektiv än att vänta tills det blir allvarligare.  

Grova våldshändelser

I en akut situation där någon brukar våld kan det vara direkt livsfarligt för dig som åskådare att försöka ingripa, men ibland kan det också vara helt avgörande för att rädda ett människoliv eller minska skadorna för den utsatte. Vid exempelvis en pågående misshandel, våldtäkt, eller hotfull situation som är på väg att eskalera, se alltid till att du eller någon annan ringer 112 och larmar polisen så fort som möjligt. 

Gemensamt för alla grova våldshändelser är att du själv ser till att handla på ett sätt som varken gör att du själv eller någon annan i närheten hamnar i ökad fara. Är du själv aggressiv kan det riskera att göra situationen värre. Behåll lugnet, om du är lugn är det mindre risk att våldet eskalerar, eller riktas mot dig. Observera situationen och lägg märke till vad det är som händer och vilka personer som är inblandade för att kunna beskriva våldshändelsen i samtal med polisen eller i ett vittnesmål. 

Efter en våldshändelse

Direkt efter en våldshändelse kan du göra skillnad för den våldsutsatte genom att visa att du sett vad som har hänt och erbjuda ditt stöd. Hjälp personen att uppsöka vård eller kurator om det behövs – läs texten Utsatt för våld för tips på var personen kan vända sig. Ditt vittnesmål kan också vara till viktig hjälp om det blir ett polisärende. Det är inte försent att visa din närvaro även om du inte kunde göra något direkt efter händelsen, du kan fortfarande vara ett stöd genom att höra av dig efteråt. 

TIPS! Känner du den som använt våld – prata med den och visa att det inte är ok. Du kan också fråga hur det kom sig att personen valde att utsätta personen. Uppmuntra denne att ta ansvar och söka stöd för att sluta använda våld.