Varför ska män engagera sig?

I Sverige tycker de flesta att jämställdhet är något positivt. Många gillar jämställdhet som idé, men det är fortfarande få män som engagerar sig aktivt i frågorna. 

Här kommer några argument för varför män och killar ska engagera sig:

Mäns våld skapar ett enormt lidande hos kvinnor och flickor

Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt samhällsproblem och för att våldet är en grundbult i det ojämställda samhället. Varje kvinna som drabbas av våld är ett misslyckande för oss som samhälle. Män står för majoriteten av våldet och behöver också ta ansvar för att våldet upphör. 

För att det är rätt

Jämställdhetsarbetet har länge varit en kamp driven av kvinnor och kvinnoorganisationer. På senare år har något fler organisationer där män engagerar sig nått dagens ljus (MÄN grundades 1993). Men i jämförelse är det fortfarande få. Om vi alla vill ha jämställdhet och tycker det är bra, behöver vi också jobba för det aktivt på ett jämställt sätt.

Mäns våld drabbar alla 

Mäns våld är ett enormt samhällsproblem, det drabbar inte bara kvinnor och alla personer runt dem som blir utsatta, utan även män och killar själva. Vi vet även att killar och män som upplevt våld i hemmet som barn löper betydligt större risk att själva använda våld eller hamna i kriminalitet och missbruk senare i livet. Fler män i jämställdhetsarbetet ger en signal om att vi alla tar detta på lika stort allvar och att alla är med och säger ifrån. Mäns våld är mäns ansvar. 

Läs mer om mäns våld här

Samhället tjänar på det

Det finns mycket stöd i forskning på att länder och organisationer tjänar både ekonomiskt och i höjd livskvalitet på ökad jämställdhet. Tillväxtverket rapporterar bland annat att jämställdhet ökar: tillgången på arbetskraft, effektivitet och lönsamhet i organisationer, det sociala kapitalet och innovationsförmågan och fördjupar demokratin. Eftersom fler män än kvinnor är i ledande positioner i samhället – och män tyvärr oftare lyssnar på andra män – behövs fler män som engagerar sig aktivt inifrån organisationer, arbetsplatser och bolagsstyrelser.

Läs tillväxtverkets rapport här

Män mår dåligt av manlighetsnormer

Vi vet att killar och män mår dåligt av att följa idéer om hur en "riktig man" ska vara. De har sämre betyg i skolan, lever mindre hälsosamt, är oftare drabbade av ensamhet, begår oftare självmord, dör i olyckor i större utsträckning och/eller försöker oftare klara sig själva utan att be om hjälp. Många killar och män känner igen de begränsande manlighetsnormerna och vill gärna ändra på dem. På MÄN arbetar vi i många olika projekt med att förändra manlighetsnormer, framför allt bland unga killar. Till exempel med stödchatten Killar.se och metodmaterialet Machofabriken

Engagera dig i MÄN för att sprida vårt arbete!

Bättre relationer till sina barn

En viktig orsak till varför män börjar tänka på jämställdhet är föräldraskapet. Dagens pappor vill ofta ha en bättre relation till sina barn, samtidigt går det långsamt vad gäller att dela lika på föräldraledigheten eller ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Det behövs fler män som engagerar sig för ett arbetsliv och ett samhälle där det är mer accepterat att män tar mer tid för sina barn.

Delar ni lika på föräldraskapet, gör vårt test här

Förbättra miljön

Världen står inför en klimatkris. Den är i högsta grad ojämställd. Det är främst unga tjejer och kvinnor som driver på arbetet för klimatet och är internationellt sett de som drabbas hårdast då existerande orättvisor och ojämställdhet förstärks i naturkatastrofer. Samtidigt påverkar män miljön negativt i högre utsträckning, är de som oftast förnekar klimatkrisen och de som sitter på makten över resurserna att ta oss ur den. 

MÄN pilottestar nu ett samtalsmaterial om klimatet för att lyfta frågan. Läs mer om arbetet här

Framtiden

Tänk på dig själv i framtiden. Vill du vara en av dem som deltog i arbetet mot en mer jämställd och jämlik värld utan våld, eller någon som inte brydde sig?