MVP - förebygg våld tillsammans med barn och unga!

Kom igång med MVP

MVP är ett program för skolor som är beredda på att göra en långsiktig satsning över flera år, gärna i samverkan med andra aktörer i kommunen eller stadsdelen. För detta krävs ett genomtänkt förarbete samt en tydlig idé om vem och hur förändringen ska göras.

MVP-programmet består av:

Förarbete, kunskap och inspiration för hela personalen, utbildning i MVP för skolteamet, genomförande av MVP i klasserna, handledning och utvärdering

Så här kommer ni igång med MVP

Är MVP rätt för oss?

 • Identifiera era behov – vilka utmaningar finns på er skola, vilka behov finns det? Fundera på om MVP är rätt program för att möta era behov.
 • Finns det resurser i form av engagemang, tid och pengar, för att påbörja ett förändringsarbete? Att genomföra ett MVP-program tar cirka 1 år och är sedan en pågående process.
 • Har ni möjlighet att avsätta tid till att förankra och planera arbetet? Att mobilisera, entusiasmera, planera och skapa scheman som fungerar för alla, tar tid.

Vem ska utbilda?

 • Vi rekommenderar att det finns ett skolteam på 6-8 personer, gärna fler, som kan arbeta med programmet på varje skola. Tänk gärna långsiktigt inför kommande terminer när ni väljer ut personal. Välj de som har engagemang, vilja och intresse för arbetet.
 • Vi har positiva erfarenheter av att skolor bildat ”kommun-team”, där pedagoger hållit i lektionerna tillsammans med andra funktioner i kommunen, till exempel fältare, fritidspersonal, elevhälsa, kvinno- och tjejjourer, polis med flera.

När ni väl har gjort en behovsanalys, avsatt resurser i form av tid och pengar, samt hittat ett skolteam som kan arbeta långsiktigt med MVP, påbörjas utbildningen. Så här ser den processen ut:

Uppstartsfasen:

 • MÄN ger en inspirationsföreläsning för all personal (halvdag)
 • MÄN genomför en utbildning för skolteam under 3 heldagar: Under dessa dagar arbetar vi oss genom MVP-manualen. Kunskap varvas med övningar och självreflektion. Deltagarna får lära känna materialet och prova på att själva leda övningar inför varandra.

Genomförandefas:

 • Skolteamet genomför programmet i klasserna: 14 lektioner á 1 timme var. Lektionerna genomförs av ledare i par, gärna könsblandat.
 • Det är viktigt att teamen ges tid till att planera. Det krävs tid både före och efter.
 • MÄN erbjuder handledning och implementeringsstöd första gången programmet genomförs: 3-4 tillfällen á 2-3 timmar.

Utvärdering:

 • MÄN erbjuder möjlighet att genomföra mätningar före och efter samt en brukarutvärdering med såväl elever som personal, ca 1,5 timme totalt.

Utveckling:

 • MÄN erbjuder även utbildning MVP steg 2 för de som vill kunna utbilda MVP lokalt. Därigenom kan ni säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning kring MVP inom er verksamhet eller kommun. Utbildningen är en fördjupningsutbildning och riktas till personer som gått grundutbildningen i MVP och som arbetat med programmet.
caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn. Före förlossningen…

Läs vidare

_DSC1622

MÄN söker ekonomichef

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi jobbar med män och pojkar för att förebygga våld och utmana stereotypa maskulinitetsnormer. På kansliet i Stockholm arbetar idag ett 30-tal personer, med olika nationella…

Läs vidare

Skärmavbild-2019-11-05-kl.-07.28.01

Titta på stormötet på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg bjöd vi in till ett stormöte om #metoo, med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Stormötet bestod av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod…

Läs vidare

_DSC0905

Vi kommer till er fackklubb och håller samtal för #allamän

Är du fackligt engagerad? Tycker du att ni borde adressera frågorna som #metoo-uppropen satte på agendan? Då har vi ett erbjudande för november månad! Tack vare stöd från Postkodstiftelsen kan vi erbjuda ett kostnadsfritt stormöte där vi kommer till er,…

Läs vidare

Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen,…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Frukostseminarie #Metoo – två år senare

Välkommen på frukostseminarium med MÄN. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så…

Läs vidare

Facebook event headers bokmässan

Träffa MÄN på Bokmässan

Årets tema för Bokmässan är jämställdhet! MÄN kommer till Bokmässan för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap. Varmt välkommen på våra programpunkter och till Machofabrikens monter. PROGRAM: 26-29 SEPTEMBER:…

Läs vidare

Men, Masculinity and #MeToo, WEB, v4_Sida_07

Frukostsamtal: MÄN och klimatkrisen

Den 20 till 27 september mobiliserar klimatrörelsen till en strejk- och aktionsvecka över hela världen. De skolstrejkande ungdomarna uppmanar nu vuxenvärlden att göra gemensam sak globalt för att visa de politiska ledarna att vi tar klimatkrisen på allvar, och att…

Läs vidare

EKFFV nätverksträff beskuren

MÄN lanserar utbildning i arbetet för att förebygga våld

Vill du vara med och utveckla det våldsförebyggande arbetet i din kommun? Behöver du stöd för att komma igång eller komma vidare? Nu bjuder MÄN in till en ettårig processinriktad utbildning för att göra just detta. Under året kommer vi…

Läs vidare