Anställda på MÄN

Shahab Ahmadian

Ordförande

Anna Lindqvist

Verksamhetschef

David Kollnert-Wikman

Ekonomichef

Tatjana Lauritzen

Ekonom

Kommunikationsteamet

Carla da Costa Bengtsson

Tf. kommunikationschef

Ylva Werlinder

Press- och påverkansansvarig

Peder Nääs Sundemyr

Redaktionsansvarig och webbredaktör

Tony Hultkvist

Kommunikatör

Mattias Lindholm

Föreningsutvecklare

Jens Klitgaard

Redaktör

Inkaliisa Voionmaa

Redaktör

Hanna Navier

Kommunikationschef (föräldraledig)

Stödteamet

Emma Meyerhöffer

Verksamhetsutvecklare Killar.se

Maria Breyer

Verksamhetsutvecklare (föräldraledig)

Micaëla

Volontärsamordnare Killar.se

Johan Nikula

Projektledare

Lena Berg

Metodutvecklare och samtalsterapeut

Henrik Westin

Leg. psykolog och metodutvecklare

Svante Tidholm

Metodutvecklare

Karin Caspani

Projektledare

Andreas Abrahamsson

Verksamhetsutvecklare

Emilia Eriksson

Verksamhetsutvecklare

Metod- och utbildningsteamet

Lina Zavalía

Teamchef

Louise Nordquist

Verksamhetsutvecklare och processledare

Dennis Nyström

Utbildare och verksamhetsutvecklare

Jens Karberg

Verksamhetsutvecklare och projektledare

Adam Wassrin

Projektledare

Robert Petersen

Metodutvecklare och utbildare

Agnes Högberg

Utbildare och utbildningsadministratör

Anders Johnsson

Metodutvecklare Pappor tillsammans

Josefine Bimstrand

Kommunikatör

Internationella teamet

Lena Wallquist

Internationell chef

Vidar Vetterfalk

Projektledare

Mats Berggren

Projektledare

Elis Larsson

MenEngage Europe Secretariat

Adam Kero

Projekthandläggare

Luis Lineo

MenEngage Europe Secretariat

Maria Ristinmaa

Projektledare

Maja Skogh

Internationell projektledare (föräldraledig)

Övrig personal

Asgeir Persson

Jämt i skolan

Niclas Kirchhoff

Jämt i skolan

Josef Kamperin

Jämt i skolan