Internationell projektledare (vikariat)

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. På vårt kansli i Stockholm arbetar ca 35 personer - med olika kön och bakgrund - i nationella och internationella verksamheter och projekt.

MÄN:s internationella verksamhet & projekt

MÄN:s internationella verksamhet kännetecknas av nära partnerskap och dialog med internationella partners för att säkra en delad värdegrund och att bidra till att flytta fram positioner och kvalitet i jämställdhetsfrämjande arbete med män. Vår internationella verksamhet omfattar såväl långsiktiga samarbetsprojekt som kortare samarbeten och uppdrag för svenska och internationella organisationer, myndigheter och ambassader, påverkansarbete samt ett aktivt internationellt nätverkande, framför allt kopplat till det globala nätverket MenEngage.

För närvarande driver MÄN flera partnersamarbeten med civilsamhällesorganisationer i Östeuropa, med finansiering från Sida. Våra samarbetsprojekt syftar till att stärka ett holistiskt arbete mot mäns våld mot kvinnor, och omfattar bland annat normförändrande och våldsförebyggande arbete med pappor och unga, skydd till våldsutsatta kvinnor och barn samt arbete med förövare. Särskilda tematiska satsningar görs på kopplingen jämställdhet-miljö/klimat samt frågan om prostitution och sexuell exploatering.

Om tjänsten

Vi söker nu en vikarierande projektledare till ett av dessa samarbetsprojekt som MÄN genomför tillsammans med Unizon, ett riksförbund för svenska kvinno-, tjej- och ungdomsjourer. En projektgrupp, där också en sakkunnig kollega från MÄN och en medarbetare från Unizon ingår, ansvarar gemensamt för att koordinera och utveckla projektet. Ni kommer att arbeta nära, men du kommer att ha en nyckelroll vad gäller att samordna arbetet i gruppen samt olika processer inom projektets ramar.

Du kommer att arbeta med planering, dokumentation och finansiell hantering av projektet, vilket omfattar vidareförmedling av pengar till partners. Du kommer att fylla en viktig roll vad gäller att bidra till projektets kvalitetssäkring och värdegrundsarbete. Riskbedömning och riskreducering är viktiga delar av arbetet.

Du behöver kunna leverera rapporter och planer till finansiärer och samarbetspartners på såväl engelska som svenska. En del av arbetet innebär att göra bedömningar och uppföljningar av planer samt rapporter från samarbetsorganisationer och bidra med feedback. Din roll innebär att agera stöd till och att ha en nära dialog med våra partners.

Du kommer att ingå i MÄN:s internationella team (8 personer) och där bidra till att stärka och utveckla MÄN:s internationella verksamhet. Utöver de projektrelaterade arbetsuppgifterna förväntas heltidsanställningen ge visst utrymme även för andra uppdrag och processer inom ramen för MÄN:s internationella verksamhet. Det kan t ex innebära att ta emot internationella besök, olika externa uppdrag, att delta i relevanta nätverk, bidra till framarbetandet av nya projekt, kommunikationsrelaterat arbete etc.

Kvalifikationer för tjänsten

 • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor och mäns våld mot kvinnor.

 • Gedigen erfarenhet från projektledning, inklusive planering, samordning, uppföljning och utvärdering. Till detta hör erfarenhet av budgetarbete och finansiell uppföljning av insatser.

 • Erfarenhet från civilsamhällesorganisationers internationella utvecklingsarbete och partnersamarbeten.

 • Erfarenhet av att arbeta med rapportering av verksamhetsresultat gentemot Sida och/eller andra givare.

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift såväl på engelska som svenska. 

Det är meriterande om du har

 • Erfarenhet av arbete med risk och säkerhet, gärna kopplat till högriskländer.

 • Kunskap om olika metoder för målstyrning och resultatuppföljning.

 • Erfarenhet av normförändrande arbete och/eller att engagera män/killar för jämställdhet.

 • Erfarenhet från arbete med unga.

 • Erfarenhet från processledning och utbildning.

 • Erfarenhet från regionen samt kunskaper i ryska.

Vi söker dig

Vi söker dig som gillar att samarbeta med andra, har förmåga att bygga förtroende och en vilja till självreflektion och lyssnande. För tjänsten bör du vara både ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du behöver vara bra på att planera arbetet, vara analytisk och noggrann.

Vi välkomnar sökande av alla kön och ser levda erfarenheter av olika typer av förtryck som meriterande. Vi hoppas du vill vara med och skapa förutsättningar för ett spännande och angeläget förändringsarbete inom området genus, våld och maskulinitet.

Praktiskt

Tjänsten är placerad på MÄN:s kansli i Stockholm, och är ett vikariat på heltid till 1 juni 2022. Tillträde snarast möjligt, och senast den 1 oktober 2021. MÄN har målstyrd arbetstid och kollektivavtal.

Vi förutsätter att du som söker tjänsten har läst igenom, och ställer dig bakom, MÄN:s idéplattform. Läs vår idéplattform.

Ansökan

Du ansöker genom att ladda upp personligt brev och CV, samt svara på några frågor via ett ansökningsformulär du når nedan. Vi vill gärna ha din ansökan senast den 1 augusti 2021. Vi gör urval löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.

Frågor om tjänsten besvaras av Maja Skogh, internationell projektledare (maja.skogh@mfj.se) eller Lena Wallquist, internationell chef (lena.wallquist@mfj.se). Facklig representant för Unionen är Karin Caspani (karin.caspani@mfj.se).

Välkommen med din ansökan!