MÄN:s internationella team söker en praktikant till hösten 2022

Ansökan görs via FUF – föreningen för utvecklingsfrågor. Texten är kopierad från deras webb. Ansök via knappen längst ner!

Intro

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att utmana och förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. MÄN har drygt 2 500 medlemmar aktiva i lokalgrupper runt om i landet och på vårt kansli i Stockholm arbetar ett 40-tal personer med olika nationella och internationella projekt. I vårt internationella arbete har vi nära samarbete framför allt med organisationer i Östeuropa. Vi deltar aktivt i det globala nätverket MenEngage som samlar drygt 1 000 organisationer runt om i världen som arbetar med att engagera pojkar och män för jämställdhet, och sekretariatet för MenEngage-nätverket i Europa är placerat hos oss.

Vad innebär praktiken?

Målet för praktiken är att du ska få inblick i arbetet på en idéburen organisation, unikt lärande kring jämställdhetsarbete med fokus på män och maskulinitet och att bidra till ett nyskapande utvecklingsarbete kopplat till klimat/miljö. Du kommer att vara en del av MÄNs internationella team på nio personer, och även samarbeta med kollegor som arbetar med kommunikation och mobilisering.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Sammanställa och analysera lärdomar från pilottestningar med metodmaterialet ”Män i klimatkrisen” och bidra till uppdateringar av metodik och upplägg.

 • Delta i regelbundna möten i MenEngages globala arbetsgrupp för klimaträttvisa och bidra i gruppens arbete.

 • Göra en kartläggning av organisationer och aktörer globalt som gör arbete på det här området och/eller skulle vara intresserade av att påbörja ett sådant arbete.

 • Bidra till spridning av metodmaterialet till internationella aktörer, samt uppföljning och dokumentation.

 • Följa och bidra i det arbete som görs med jämställdhet/maskulinitet-miljö/klimat inom ramen för MÄN:s internationella projekt i Östeuropa. Till exempel i regelbundna möten med personer från Östeuropa som startat – eller vill starta – arbete med dessa frågor, framtagning av forskningsfrågor för fokusgrupper, djupintervjuer och enkäter.

Under terminen kommer du att få möjlighet att lära om och prova på MÄN:s metoder för förändringsarbete och lära känna MÄN som organisation och vår nationella och internationella verksamhet i sin helhet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi vill erbjuda en praktikplats för dig som har kunskap och ett starkt intresse och engagemang för såväl jämställdhet som klimat- och miljöfrågor, och en lust att lära och delta i ett utvecklande internationellt arbete vad gäller kopplingarna mellan dessa ämnesområden. Vi ser gärna att du är i slutet av din universitetsutbildning med fokus på för praktikplatsen relevanta områden.

Grundläggande svenska samt flytande engelska i tal och skrift behövs för de uppgifter som ingår i praktikplatsen.

Utöver det ser vi gärna att du:

 • Är nyfiken på att lära mer om kritiska maskulinitetsperspektiv och förändringsarbete med män och pojkar

 • Är flexibel, lyhörd, initiativrik och självgående

 • Har vilja till självreflektion och lärande, också på ett personligt plan

 • Gillar att träffa nya människor och knyta kontakter

 • Kan analysera texter och göra sammanfattningar

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet från ideellt engagemang och civilsamhället

 • Erfarenhet av att organisera onlinekonferenser

 • Språkkunskaper i ryska och/eller spanska

MÄN ser levda erfarenheter av rasism och andra förtryckande strukturer som meriterande och värdefulla. Vi välkomnar sökande av alla kön.

Övrig information

Praktikplatsen är placerad på MÄN:s rikskansli i Stockholm.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Du kommer vara med och sprida banbrytande arbete som för samman jämställdhet/maskulinitet och miljö/klimat med syftet att engagera fler män för jämställd och hållbar utveckling i Sverige och internationellt? Se vidare beskrivning av roll, tänkta uppgifter etc nedan. I vårt arbete med att engagera män för jämställdhet, mot våld och för att förändra maskuliniteter har MÄN på senare tid börjat arbeta med kopplingarna mellan jämställdhet, maskulinitet och miljö/klimat och hur vi kan engagera fler män för klimaträttvisa och för att bli del av lösningen på vår tids sociala och ekologiska utmaningar. Det är ett nytt och spännande område och MÄN arbetar med det i samtalsgrupper, föreläsningar och workshops, i forskning med Chalmers Tekniska universitet och KTH, inom ramen för vårt arbete i Östeuropa, i en global arbetsgrupp för klimaträttvisa inom MenEngage samt i samarbete med en rad andra aktörer i Sverige och internationellt.

Som praktikant på MÄN kommer du direkt att få arbeta med de globala målen 5: Gender Equality och 13: Climate Action.