MÄN söker en press- och opinionsansvarig

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och arbetar för att utmana och förändra stereotypa föreställningar om manlighet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorg. Vi utvecklar och sprider våldsförebyggande metoder till skolor, arbetsplatser och organisationer.

MÄN är en växande medlemsrörelse med omkring tjugo lokalgrupper över hela Sverige. Vi engagerar killar och män till att uppmärksamma, förebygga och motverka mäns och killars våld. På förbundskansliet i Stockholm arbetar idag ett 40-tal personer, med olika internationella och nationella projekt och verksamheter. 

Nu söker vi dig som vill vara en del i vår påverkansresa, som kan förstärka vår mobilisering av killar och män i det förebyggande arbetet mot våld. Du kommer bidra till att MÄN är en stark röst i samhällsdebatten och att våra frågor kommer högt upp på den politiska agendan. MÄN vill mobilisera ett långsiktigt stöd för att arbeta med ett tidigt och våldsförebyggande arbete.

Om tjänsten

Till vårt förbundskansli i Stockholm söker vi nu dig som med erfarenhet och kreativitet vill utveckla och ansvara för vårt press- och opinionsarbete. Du blir en viktig aktör för att synliggöra MÄN:s medlemsrörelse såväl som vårt samhällsförändrande arbete med killar, unga män och pappor.

Som press- och opinionsansvarig har du en central roll i att forma och driva MÄN:s pressarbete och opinionsbildande arbete på nationell nivå. Du bidrar också till mobilisering och opinionsbildning på kommunal och regional nivå.  Tjänsten innefattar reaktivt och proaktivt pressarbete där du utformar arbetssätt, strategier och budskap för MÄN:s strategiska frågor.

Du jobbar i kommunikationsteamet i nära kontakt med ordförande, ledningsgrupp och experter inom olika områden. Du utformar budskapsformuleringar, strategier och arbetssätt för press och opinion, såväl som utvecklar vårt press- och opinionsarbete tillsammans med ordförande och kommunikationschef. 

Profil

Vi söker dig som tror på samtal och mobilisering för att åstadkomma förändring. Vi ser gärna att du har en bakgrund i att arbeta med press och opinion i en medlemsrörelse och är trygg med att kombinera och synliggöra medlemsperspektiv och sakpolitiska frågor.

Du är bekväm och trygg i både det reaktiva och proaktiva press- och påverkansarbetet, med framtagande av budskap och strategier för att påverka både beslutsfattare och den bredare opinionen. Du har mycket god förmåga att snabbt sätta dig in i en fråga och formulera budskap. Du är lösningsfokuserad och trivs med att analysera utmaningar i komplexa frågor, hittar lämpliga strategier och utformar argumentation. Du gillar att samarbeta med andra och har förmåga att bygga förtroende.

Du är en lyhörd och diplomatisk person. Du bidrar till lugn och professionalitet när tonläget i debatten blir högt.

Vi välkomnar sökande av alla kön och ser levda erfarenheter av olika typer av förtryck som meriterande. Vi hoppas du vill vara med och skapa förutsättningar för ett spännande och angeläget press- och opinionsarbete inom områdena genus, våld, maskulinitet och omsorg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvara för det löpande pressarbetet och utveckla det proaktiva pressarbetet.

 • Ansvara för vårt breda opinionsarbete som innebär att synliggöra vår medlemsrörelse och MÄN:s samhällsförändrande arbete, inklusive att bidra till att formulera politiska budskap och krav.

 • Leda utvecklingen av vårt strategiska opinionsarbete i nära dialog med kommunikationschef och ordförande.

 • Förbereda underlag och ge ordförande, chefer och talespersoner stöd i mediefrågor. Budskaps- och medieträna talespersoner vid behov.

 • Ta initiativ till, genomföra och följa upp olika medieaktiviteter.

 • Skriva pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar, faktatexter, med mera.

 • Samordna kommunikation vid kris eller särskild händelse.

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk utbildning inom kommunikation, journalistik eller annat likvärdigt område.

 • Flerårig erfarenhet av både strategiskt och operativt press- och opinionsarbete från medlemsrörelse.

 • Erfarenhet av operativ kriskommunikation samt av att skapa beredskap för kris.

 • Goda kunskaper om genus, maskulinitetsnormer och mäns våld.

Meriterande

 • Behärskar webbpubliceringsverktyg som wordpress, episerver, statamic eller liknande verktyg.

 • Erfarenhet av ett framgångsrikt mobiliseringsarbete.

 • Erfarenhet av politiskt påverkansarbete på lokal, regional och nationell nivå.

 • Levda erfarenheter av olika typer av förtryck.

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 1/9 2023 eller så snart som möjligt. Vi tillämpar provanställning i sex månader.

Tjänsten är placerad på MÄN:s kansli i Stockholm. Kollektivavtal finns.

Om ansökningsprocessen

Sista ansökningsdag är förlängt till söndagen den 13/8 2023. Ansök genom att skicka ditt CV och ett personligt brev till ansokan@mfj.se.

Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Anna Lindqvist, verksamhetschef, på anna.lindqvist@mfj.se.