MÄN söker internationell projektledare (tidsbegränsad tjänst)

MÄN är en ideell organisation som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att förebygga våld. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorg. På vårt förbundskansli i Stockholm arbetar ca 40 personer i nationella och internationella verksamheter och projekt.

MÄN:s internationella verksamhet kännetecknas av nära samarbete och dialog med internationella partners för att bidra till att flytta fram positioner och kvalitet i jämställdhetsfrämjande arbete med män. På senare år har vi haft geografiskt fokus framför allt på Östeuropa, men vi har nyligen fått finansiering från ForumCiv/Sida som möjliggör nya internationella partnerskap, och att stärka och stötta civilsamhällesorganisationer i andra delar av världen.

Tre spännande nya samarbeten har precis inletts – med organisationer/nätverk i Colombia, Uganda och Bangladesh. De tre organisationerna kommer att få flerårigt stöd med fokus på organisationsstärkande och att utveckla arbete med fokus på män och maskulinitet kopplat till militarisering (Colombia) respektive klimat och miljön (Uganda och Bangladesh). Utöver dessa kommer ytterligare nya partnerskap och stöd upparbetas.

Om tjänsten

Nu söker vi dig som i ett inledningsskede vill vara med och lägga grunden för utvecklingen av detta nya program. Tjänsten innebär en tillfällig förstärkning av MÄN:s internationella team med syfte att ansvara för programmets handläggning och bidra till dess utveckling. Du kommer hålla i kontakten och relationen med de tre organisationerna, arbeta med löpande uppföljning av verksamhet och budget samt säkra att åtaganden gentemot finansiären efterlevs.

Din roll innebär att ge stöd till och ha kontinuerlig kommunikation med partners, och att fungera som en länk mellan dem och MÄN:s verksamhet och kollegor. Du kommer bidra till kvalitetssäkring och värdegrundsarbete och till att etablera och utveckla former för uppföljning och rapportering av verksamheten. En del av arbetet innebär bedömning samt dialog med partners kring deras årliga planer och budgetar.

Du behöver kunna skriva och producera texter på engelska till finansiär och samarbetspartners. Under hösten ska t ex en miljökonsekvensanalys samt en konfliktkonsekvensbedömning av stödet göras utifrån Sidas riktlinjer. Du kommer även ha en samordnande roll för diskussionen kring programmets utveckling och kring möjligheter och förutsättningar kopplat till nya partnerskap.

Du kommer ingå i MÄN:s internationella team och där bidra till MÄN:s internationella verksamhet. Tjänsten förväntas ge visst utrymme även för andra uppdrag och processer inom ramen för MÄN:s internationella verksamhet och utåtriktade kommunikation.

Kvalifikationer för tjänsten:

  • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med genus- och jämställdhetsfrågor

  • Erfarenhet från civilsamhällesorganisationers internationella utvecklingsarbete och partnersamarbeten.

  • Gedigen erfarenhet från projekthandläggning, inklusive partnerdialog, planering och uppföljning. Till detta hör erfarenhet av budgetarbete och finansiell uppföljning

  • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska

Det är meriterande om du har:


  • Goda kunskaper i spanska

  • Erfarenhet av förändringsarbete med män och killar, normförändring eller maskulinitetsfrågor

  • Tematisk erfarenhet av kopplingarna jämställdhet-klimat/miljö eller jämställdhet-militarisering/konflikt

Profil

Vi söker dig som gillar att samarbeta med andra, är självgående och inlyssnande. För tjänsten bör du vara både analytisk och kreativ, ansvarstagande och flexibel. Du behöver vara noggrann och bra på att planera och strukturera arbetet. Vi söker dig som vill vara med och skapa förutsättningar för ett nytt, spännande och angeläget förändringsarbete inom området genus, maskulinitet och omsorg.

Praktiskt

Anställningen är en heltidstjänst på sex månader, med placering på MÄN:s kansli i Stockholm. Tillträde i september eller enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.

Vi förutsätter att du som sökande har läst igenom och ställer dig bakom MÄN:s idéplattform.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 13 augusti 2023.

Ansök genom att skicka ditt CV + ett personligt brev till ansokan@mfj.se. Märk ansökan ”Internationell projektledare”.

Frågor om tjänsten besvaras av Lena Wallquist, internationell chef, lena.wallquist@mfj.se.

Facklig kontaktperson är Agnes Blunck, agnes.blunck@mfj.se, Unionen.

Välkommen med din ansökan!