Press- och påverkansansvarig

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld. MÄN har i dag 2 000 medlemmar och omkring tjugo lokalgrupper över hela Sverige. På förbundskansliet i Stockholm arbetar idag ett trettiotal personer, med olika internationella och nationella projekt.

Om vårt påverkans- och pressarbete

Att påverka och bilda opinion för att bidra till att avskaffa mäns våld är en av våra största och viktigaste uppgifter. Mäns våld mot kvinnor, barn och andra män är ett av de allvarligaste uttrycken för och orsaken till den bristande jämställdheten. Vi arbetar på bred front och tillsammans med bland annat kvinnojoursrörelsen för att förebygga mäns våld. Vi påverkar beslut på lokal, regional och nationell nivå och bildar opinion för en jämställd värld utan våld. Vi deltar även i globalt påverkansarbete genom nätverk som vi är en del av. Vi närmar oss valet 2022 och ser både stora utmaningar och möjligheter i att sätta våra frågor på agendan i den politiska debatten.

Om tjänsten

Till vårt förbundskansli i Stockholm söker vi nu dig som med kreativitet och nytänkande vill utveckla och ansvara för vårt press- och påverkansarbete. Som press- och påverkansansvarig har du en central roll i att forma och driva MÄN:s påverkansarbete och opinionsbildande arbete både på kommunal, regional och nationell nivå.  Detta är en ny tjänst och vårt arbete på det här området är under utveckling så du kommer att ha möjlighet att utveckla och etablera strukturer för påverkansarbetet i organisationen.

Det är viktigt att du är bekväm och trygg i både snabbt och reaktivt pressarbete som proaktivt påverkansarbete med framtagande av budskap och strategier för att påverka både beslutsfattare och den bredare opinionen. Du jobbar i kommunikationsteamet i nära kontakt med ordförande, ledningsgrupp och sakkunniga inom olika områden. Du intervjuar sakkunniga och gör research kring var våra frågor ligger både på lokal och nationell nivå. Du föreslår budskapsformuleringar och påverkansstrategier och utvecklar vårt press- och påverkansarbete tillsammans med ordförande, kommunikationschef och övrig ledning. 

Arbetsuppgifter

 • ansvara för det löpande dagliga pressarbetet och utveckla det proaktiva pressarbetet.

 • ansvara för vårt påverkansarbete, inklusive att formulera sakpolitiska budskap och krav.

 • leda utvecklingen av vårt strategiska påverkansarbete i nära dialog med Ledningsgrupp och ordförande.

 • förbereda underlag och ge chefer och andra talespersoner stöd i mediefrågor.

 • budskaps- och medieträna talespersoner vid behov.

 • planera, genomföra och följa upp olika medieaktiviteter.

 • skriva pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar, faktatexter, med mera.

 • samordna kommunikation vid kris eller särskild händelse.

Profil

Vi söker dig som har ett gediget intresse av att arbeta både med snabbare pressarbete och mer strategiska påverkansfrågor.  Du gillar att samarbeta med andra, har förmåga att bygga förtroende och en vilja till självreflektion och lyssnande. Du har mycket god förmåga att snabbt sätta dig in i en fråga och formulera budskap. Du trivs med att analysera utmaningar i komplexa frågor, hittar lämpliga strategier och utformar argumentation. Vi välkomnar sökande av alla kön och ser levda erfarenheter av olika typer av förtryck som meriterande. Vi hoppas du vill vara med och skapa förutsättningar för ett spännande och angeläget press- och påverkansarbete inom området genus, våld och maskulinitet.

Kvalifikationer

 • relevant akademisk utbildning, som kommunikation, journalistik eller annat område som vi bedömer likvärdigt.

 • mångårig erfarenhet av både strategiskt och operativt press-, PR- och kommunikationsarbete från liknande verksamhet.

 • erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

 • erfarenhet av budskapsformulering.

 • erfarenhet av operativ kriskommunikation samt av att skapa beredskap för kris.

 • goda kunskaper om genus, maskulinitetsnormer och mäns våld.

Meriterande

 • goda kunskaper i webbpublicering. 

 • behärskar webbpubliceringsverktyg som wordpress, episerver, statamic eller liknande verktyg.

 • erfarenhet av politiskt påverkansarbete på lokal, regional och nationell nivå. 

 • erfarenhet av påverkansarbete i en global kontext.

Omfattning

Uppdraget är en ettårig heltidstjänst med goda chanser till förlängning. Tjänsten är placerad på vårt rikskansli i Stockholm. Vi förutsätter att du som söker tjänsten har läst igenom, och ställer dig bakom, MÄN:s idéplattform. Läs vår idéplattform.

För mer information om tjänsten, kontakta kommunikationschef Hanna Navier, 0735395298. Facklig representant för Unionen är Karin Caspani (karin.caspani@mfj.se), 0734605671.

Ansökan

Du ansöker genom att ladda upp personligt brev och CV, samt svara på några frågor via ett ansökningsformulär du når nedan. Vi vill gärna ha din ansökan senast söndagen den 15 augusti 2021. Vi gör urval löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. 

Välkommen med din ansökan!