Samordnare till MenEngage Europas Sekretariat

MenEngage Europe (MEE) är ett av sex regionala nätverk inom MenEngage Alliance, ett globalt nätverk som samlar drygt 700 organisationer som arbetar med att engagera pojkar och män för jämställdhet och för att förändra normer kring maskulinitet. Det europeiska nätverket – som idag har 100 organisationer och individer från 30-talet länder som medlemmar – leds av en europeisk styrgrupp.

De senaste åren har MEE utvecklats från ett informellt och ofinansierat nätverk med begränsad aktivitet till ett nätverk med finansiering för ett sekretariat, ett stigande medlemsantal och en efterfrågan från medlemmar på ökad aktivitet inom tre strategiska spår: (1) nätverkande och erfarenhetsutbyte (2) kapacitetsstärkande och (3) påverkansarbete. 

Under perioden 2020–2022 är MÄN värdar för MEE:s regionala sekretariat, som fungerar både som en stödfunktion och den operativa motorn för nätverket. Vi söker nu en person som vill vara med och bygga och stärka såväl nätverkets struktur som aktivitet och medlemsengagemang, ta det tematiska och strategiska utvecklingsarbetet vidare och bidra till långsiktig hållbarhet.

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. På vårt kansli i Stockholm arbetar ca 35 personer - med olika kön och bakgrund - i nationella och internationella verksamheter och projekt.

Om tjänsten

Ett gemensamt uppdrag för hela sekretariatet är att uppmuntra och underlätta kunskapsutbyte och lärande mellan MEE:s medlemmar och med andra aktörer i och utanför regionen, och att hitta arbetssätt som främjar aktivism, engagemang och demokratiskt deltagande.

Sekretariatets främsta roll är att understödja och bidra till MEE:s utveckling mot ett sammanhållet och aktivt regionalt nätverk. På sekretariatet arbetar idag två personer på halvtid. Ni kommer att arbeta nära, med gemensamt ansvar för sekretariatets uppgifter och att utgöra ett stöd för styrgrupp och medlemmar. Du kommer dock att ha ett särskilt ansvar för att organisera och samordna arbetet i gruppen samt för övergripande planering och uppföljning i förhållande till beviljade planer och budgetar.

Eftersom det innevarande finansiella stödet för nätverket (från Oak Foundation) tar slut i december 2022 kommer du att ha en nyckelroll vad gäller att titta på möjligheter till ny finansiering och att leda arbetet med att ta fram en plan och ny ansökan för verksamheten från 2023. Du kommer också att vara involverad v.g. nätverkets nuvarande finansiella anslag, inklusive i budgetarbete och rapportering till finansiär och medlemmar

Av de tre strategiska spåren är påverkan det som idag är minst utvecklat. Tillsammans med en kollega på sekretariatet och en arbetsgrupp av medlemmar kommer du att ha en roll att utveckla det arbetet, identifiera möjligheter, ta fram en påverkansstrategi, och formulera mål som är förankrade hos nätverkets medlemmar.

Beroende på tjänstegrad (80-100%) och den sökandes profil kan ansvarsområden och arbetsuppgifter fördelas lite olika mellan sekretariatets tre tjänster.

Den vi söker har

•      Kunskap om och erfarenhet av genus och maskulinitetsfrågor.

•      Erfarenhet av att skriva ansökningar och söka medel från europeiska/internationella givare.

•      Erfarenhet av påverkansarbete inom Sverige och/eller EU.

•      Erfarenhet av och förmåga att samordna, lyssna in och knyta ihop processer med flera civilsamhällesaktörer.

•      Erfarenhet från internationella samarbeten/sammanhang.

•      Erfarenhet av budgetarbete och finansiell uppföljning.

•      God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, och är bekväm med att ha både engelska och svenska som arbetsspråk. 

Meriterande

  • Ytterligare språkkunskaper (t ex spanska, franska eller ryska).

  • Erfarenhet från nätverk.

  • Kunskap om antirasistiskt arbete.

Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att kombinera en understödjande och möjliggörande roll med eget driv och initiativtagande. För tjänsten behöver du vara noggrann men också flexibel, gilla problemlösning och få energi av att vara med och bygga strukturer och arbetssätt i ett sammanhang där ramarna inte alltid är helt tydliga. Det är viktigt att du är inlyssnande, prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra.

Praktiskt

Du kommer att arbeta på uppdrag av MenEngage Europa men vara anställd av MÄN och omfattas av MÄN:s kollektivavtal och villkor. Tjänsten är en visstidsanställning på 80-100% (utifrån sökandes önskemål) t o m den 31 december 2022, med ev möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad på MÄN:s kansli i Stockholm och du kommer att vara en del av MÄN:s internationella team. Vi förutsätter att du som söker tjänsten har läst igenom, och ställer dig bakom, MÄN:s idéplattform. Läs vår idéplattform.

Ansökan

Du ansöker genom att ladda upp personligt brev och CV, samt svara på några frågor via ett ansökningsformulär du når nedan. Vi vill gärna ha din ansökan senast den 8 augusti 2021. Vi gör urval löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Tillträde så snart som möjligt och enligt överenskommelse.

Frågor om tjänsten besvaras av Lena Wallquist, internationell chef (lena.wallquist@mfj.se). Facklig representant för Unionen är Karin Caspani (karin.caspani@mfj.se).

Välkommen med din ansökan!