MÄN

MÄN är en ideell förening som består av engagerade medlemmar utspridda över hela landet och ett trettiotal anställda på kansliet i Stockholm. Vi är en levande medlemsorganisation som uppmuntrar till aktivism och ger utrymme för den som vill förändra och förändras.

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

MÄN samverkar brett och agerar tillsammans med andra rättviserörelser lokalt, nationellt och internationellt. Vi ser att vår roll är att vara den ledande aktören och kunskapsbäraren inom området män, maskuliniteter och våld.

Mer om vår värdegrund

Undrar du mer om vår värdegrund och våra positioner i olika frågor?

Läs gärna våra styrdokument. 

Läs om hur vi jobbar med ansvarighet och att stötta kvinnorörelsen.