Kansliet

På förbundskansliet i Stockholm arbetar mellan 30-40 (beroende på projekt) anställda på uppdrag av förbundsstyrelsen. Förbundskansliet driver tillsammans med förbundsordföranden påverkan mot politiker och omvärlden, och ger stöd till medlemmar och lokalgrupper. 

Förbundskansliet driver också ett antal projekt och verksamheter, exempelvis inom våldsprevention, jämställt föräldraskap och psykisk ohälsa, och förvaltar de metoder som organisationen utvecklar. 

Förbundskansliet är indelat i team som har olika inriktningar och funktioner inom organisationen:

  • Staben

  • Kommunikation

  • Utbildning

  • Stöd

  • Internationellt

Läs mer här om du vill besöka kansliet.