MÄN:s kongress

Foto på deltagare vid MÄN:s kongress 2021

MÄN:s kongress sker vartannat år och är det högsta beslutande organet inom organisationen. Det är på kongressen som vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄN:s verksamhet och får möjlighet att diskutera viktiga frågor. Den första kongressen hölls i oktober 2021. Tidigare år har vi haft årsmöten i stället.

På kongressen samlas förbundsstyrelse, ombud från alla lokalgrupper och engagerade medlemmar. Ombuden från lokalgrupperna väljer förbundsstyrelse och andra förtroendeposter och fattar beslut om organisationens strategiska riktning. 

Kongress 2023

Den 20-22 oktober 2023 är det dags för MÄN:s kongress.

 

Fredag 20 oktober 
Registrering och inofficiell start. Här finns tid för att träffa lokalgrupper och umgås med andra medlemmar i MÄN. 

Lördag 21 oktober 
Kongressen öppnas officiellt på lördag morgon och följs av diskussioner och åsiktstorg.

Söndag 22 oktober
Majoriteten av kongressens beslut tas under söndagen.

 
Var?  
Kongressen 2023 kommer hållas i Karlstad tillsammans med vår lokalgrupp MÄN Karlstad.  
 
Vilka får komma?  
Lokalgrupper i MÄN röstar fram ombud som har rösträtt på kongressen, men alla är välkomna att delta.  
 
Hur anmäler jag mig?  
Anmälan öppnar senare under våren på denna sida.   

 
Nominera till styrelsen

Vet du redan nu någon som skulle passa i styrelsen? Är du själv intresserad av styrelsearbete? Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen och är tillgängliga för frågor på valberedning@mfj.se

Är du intresserad av att kandidera till valberedningen för nästa mandatperiod? Mejla ditt intresse till vår lokalgrupp sthlm@mfj.se. MÄN Stockholm tar emot din intresseanmälan och lägger fram din kandidatur till kongressen.

Skriv en motion till kongressen - senast 30 juni

En motion är ett förslag från en enskild medlem, en lokalförening eller en samling medlemmar som gått samman som kongressen ska ta ställning till. Det är medlemmars sätt att på ett konkret sätt påverka organisationen i en viss riktning. Sista dag för att skicka in motioner är den 30 juni.

 
Läs mer om hur du skriver en motion här

Om du har några frågor kring MÄN:s kongress kan du kontakta medlem@mfj.se 

Kongressen 2021

Kongressen 2021 hade tema "Värdegrund och strategiskt inriktning". Vi diskuterade även en ny och mer modern idéplattform för MÄN. Läs mer om kongressen 2021 här!