MÄN:s kongress

Foto på deltagare vid MÄN:s kongress 2021

MÄN:s kongress sker vartannat år och är det högsta beslutande organet inom organisationen. Det är på kongressen som vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄN:s verksamhet och får möjlighet att diskutera viktiga frågor. Den första kongressen hölls i oktober 2021. Tidigare år har vi haft årsmöten i stället.

På kongressen samlas förbundsstyrelse, ombud från alla lokalgrupper och engagerade medlemmar. Ombuden från lokalgrupperna väljer förbundsstyrelse och andra förtroendeposter och fattar beslut om organisationens strategiska riktning. 

Kongressen 2021 hade tema "Värdegrund och strategiskt inriktning". Vi diskuterade även en ny och mer modern idéplattform för MÄN. Läs mer om kongressen 2021 här!

På denna sida kommer vi uppdatera löpande med praktisk information, anmälningslänk samt handlingar inför nästa kongress i oktober 2023.