MÄN:s kongress

Deltagare vid MÄN:s kongress 2023
Deltagare vid MÄN:s kongress 2023

MÄN:s kongress sker vartannat år och är det högsta beslutande organet inom organisationen. Det är på kongressen som vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄN:s verksamhet och får möjlighet att diskutera viktiga frågor. Den första kongressen hölls i oktober 2021. Tidigare år har vi haft årsmöten årligen.

På kongressen samlas förbundsstyrelse, ombud från alla lokalgrupper och engagerade medlemmar. Ombuden från lokalgrupperna väljer förbundsstyrelse och andra förtroendeposter och fattar beslut om organisationens strategiska riktning. 

Kongress 2023

Den 20-22 oktober 2023 hölls MÄN:s kongress i Karlstad tillsammans med vår lokalgrupp MÄN Karlstad. Temat var "MÄN 30 år". Vi tog bland annat beslut om Målbild 2033 och ett antal viktiga prioriteringar för den kommande tvåårsperioden. Läs mer om kongressen 2023 här!

Det här beslutade vi på kongressen 2023

Handlingar som skickades ut inför kongressen

Den gångna mandatperioden

Motioner
En motion är ett förslag som lämnas in till kongressen av en medlem eller en lokalgrupp. Kongressen beslutar om motionen röstas igenom eller ej. Här kan du läsa alla motioner som skickats in samt förbundsstyrelsens motionssvar. Sista datum för att lämna in motioner var den 30 juni. 

Propositioner
Förbundsstyrelsens förslag kallas propositioner. Kongressen beslutar om propositionerna röstas igenom eller ej. Här kan du läsa alla propositioner som förbundsstyrelsen föreslagit.

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

Kongressen 2021

Kongressen 2021 hade tema "Värdegrund och strategiskt inriktning". Vi diskuterade även en ny och mer modern idéplattform för MÄN. Läs mer om kongressen 2021 här!