Riksförbundet

Riksförbundet MÄN är en ideell organisation som består av en förbundsstyrelse, ett förbundskansli och ett tjugotal lokalgrupper. 

Inom riksförbundet MÄN finns anställda och ideella arbetande personer. De anställda är till exempel utbildare, metodutvecklare, sakkunniga, administratörer, kommunikatörer och volontärsamordnare. 

Bland de ideella finns t.ex. pappagruppsledare, volontärer till vår stödchatt, informatörer och styrelseledamöter. 

Hur fungerar organisationen?

MÄN:s kongress är det högsta beslutande organet inom MÄN. På kongressen samlas förbundsstyrelse, ombud från alla lokalgrupper och engagerade medlemmar. Ombuden från lokalgrupperna väljer förbundsstyrelse och andra förtroendeposter och fattar beslut om organisationens strategiska riktning. 

Förbundsstyrelsen är MÄN:s verkställande organ, de har i uppgift att leda organisationens arbete utifrån de beslut kongressen fattar. 

Verksamhetschefen leder förbundskansliets arbete. Förbundskansliet driver tillsammans med förbundsordföranden påverkans- och opinionsarbete i Sverige och internationellt, och ger stöd till medlemmar och lokalgrupper. Förbundskansliet driver också ett antal projekt och verksamheter exempelvis inom våldsprevention, jämställt föräldraskap och psykisk ohälsa och förvaltar de metoder som organisationen utvecklar. 

Lokalgrupperna inom riksförbundet är antingen organiserade som lokala nätverk eller som lokalföreningar. Några av MÄN:s lokalföreningar har egna anställda.  

Inom organisationen MÄN har vi flera möten varje år där förbundskansli, lokalgrupper och förbundsstyrelsen möts.