Styrelsen

MÄN:s styrelse är vårt högsta beslutande organ mellan kongresserna. Den senaste kongressen ägde rum i oktober 2021. Nästa kongress äger rum år 2023.

Nuvarande styrelse

Shahab Ahmadian, 37 år, Stockholm (ordförande)

Shahab har arbetat på MÄN:s kansli sedan 2014 i projekten Fatta Man och Mannen Myten. Han har en bakgrund som journalist där han var engagerad i att lyfta röster i utanförskap. Shahabs styrka är berättandet och han brinner för att tillgängliggöra MÄN:s frågor för fler, bland annat i arbetet med att utveckla kommunikationen men även genom att bredda perspektiven inom vår rörelse. För att motverka sexism, homofobi och rasism som växer i takt med antidemokratiska krafters framfart anser han att vi behöver en enad intersektionell gräsrotsrörelse med en gemensam vision.

Andreas Sköld, 35 år, Varberg

Andreas har en stor kompetens av strategiskt utvecklingsarbete och ledarskap, samt lång erfarenhet av att skapa diskussion, engagemang och förståelse för komplexa frågor som rasism, utanförskap och mänskliga rättigheter.

Oliver Stenvall, 27 år, Södertälje

Oliver har ett förflutet inom idrottsrörelsen och som projektledare och volontärsamordnare inom kvinnojoursrörelsen. I dag arbetar han i skolvärlden. Han har mångårig erfarenhet från våldspreventivt arbete samt arbete med ungdomar inom ämnen som rör sexuellt våld, pornografi samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Karen Austin, 56 år, Stockholm

Karen har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2019. Karens arbetslivserfarenhet sträcker sig över kommun, myndighet och civilsamhälle. Hon har lång erfarenhet av utvecklingsfrågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet samt frågor som rör unga och maskulinitet.

Roger Gustafsson, 76 år, Stockholm

Roger har varit aktiv i MÄN sedan 1993, både som anställd och förtroendevald, han har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2017. Roger har lett samtalsgrupper i 25 år och byggde upp mansjouren i Stockholm på 80-talet.

Susanne Persson, 45 år, Brunflo

Susanne har i hela sitt yrkesliv arbetat med normer, inkludering och jämställdhet, tidigare genom fackligt arbete och driver idag företaget EQLY. I företaget utbildar Susanne kring arbetsrätt och ledarskap kopplat till jämställdhet. Susanne föreläser också om sina egna erfarenheter av att ha levt som våldsutsatt och då främst om det eftervåld som många tvingas utstå.

Andreas Åsander, 40 år, Stockholm

Andreas har varit aktiv i MÄN i många år och har bland annat varit aktiv pappagruppsledare. Professionellt har han arbetat med strategiskt påverkansarbete och föreningsutveckling i idéburna organisationer.

Åsa Sundin, 53 år, Göteborg och Stockholm

Åsa är i grunden barnsjuksköterska, skolsköterska och barnmorska . Åsa har 20 års erfarenhet av arbete med trauma och våld i nära relation, både praktiskt och som utbildare inom ämnen i Göteborg stad. Pojkar och mäns hälsa är en angelägen fråga för Åsa och i styrelsen bidrar hon med sin långa erfarenhet av arbete med våld i nära relation.

Jelena Dojcinovic, 38 år, Landskrona

Jelena är vice ordförande i Fredrika Bremer-förbundet samt ordförande i HBT-Liberaler syds styrelse och har en lång historia av att engagera sig i civilsamhället samt politiken. Jelenas hjärtefrågor inkluderar mänskliga rättigheter och att låta MÄN kroka arm med likasinnade organisationer.

Ersättare

Gunnar Sandell, 74 år, Stockholm

Gunnar har tidigare varit ordförande för förbundsstyrelsen då han bland annat var med och startade det manliga nätverket 1993. Han har också varit politiskt aktiv och har lång erfarenhet av styrelsearbete. Gunnar har 50 års erfarenhet av arbete med ledning, kommunikation, utbildning och personalfrågor inom tjänsteföretag.

Johannes Lindelöw, 30, Stockholm

Johannes har varit medlem i MÄN sedan 2017 och suttit i MÄN Malmö/Lunds lokalgruppsstyrelse sedan 2020. Han har en masterexamen i genus, migration och social rättvisa. Johannes har varit med och arrangerat bokcirklar och samtalskvällar inom MÄN med olika teman.

Valberedning

  • Alán Ali, 43 år, Stockholm (sammankallande)

  • Johnny Lindqvist, 43 år, Stockholm

  • Johan Larsson, 44 år, Skellefteå

Kontakta valberedningen på valberedning@mfj.se.