Styrelsen

MÄNs styrelse är vårt högsta beslutande organ mellan årsmötena. Det senaste årsmötet var ett extrainsatt årsmöte den 18 oktober 2020, där nya stadgar röstades igenom och ersättare valdes in i Förbundsstyrelsen. Under 2021 går MÄN över från att ha årsmöten varje år till att hålla kongresser vartannat år. 

Nuvarande styrelse:

Alán Ali, 43 år, Stockholm, ordförande

Ordförande i MÄN på halvtid. Ett brinnande intresse kring destruktiv manlighet tog fart efter arbete med attitydpåverkan riktad till unga killar som utvecklat en kriminell livsstil. Han valdes om för ett år till på årsmötet.

Karen Austin, 53 år, Stockholm

Karen arbetar idag på den statliga myndigheten Delegationen mot segregation. Hon har suttit tidigare i MÄNs styrelse.

Roger Gustafsson, 74 år, Stockholm

Roger har varit med sedan starten av MÄN 1993. Han har varit aktivist, samordnare, projektledare och anställd i organisationen. Sedan tre år är han med i styrelsen.

Johnny Lindqvist, 40 år, Stockholm 

Johnny arbetar som Creative Director på In the Cold. Han har länge arbetat med frågor som rör unga och internet. Han har jobbat på flertalet ideella organisationer där han främst fokuserat på ungdomskommunikation och digital transformation.

Johan Larsson, 42 år, Skellefteå

Johan har arbetat fackligt i 20 år och brinner för styrelsearbete i alla dess former. Hans ingång till organisationen MÄN gick via utbildning till pappagruppsledare.

Jelena Dojcinovic 37, Landskrona

Jelena är redovisningsekonom från Skåne med stor erfarenhet av idéburet arbete. Sitter som ledamot i Landskronas Kommunfullmäktige för Liberalerna, samt i Fredrika Bremer-förbundet där hon arbetar med strategisk kommunikation.

Patrik Eriksson 43, Stockholm

Patrik har stor erfarenhet av arbete i idéburen organisation, och har tidigare bland annat jobbat med strategiskt kampanjarbete på Greenpeace och ActionAid.

Fredrik Stillerud 32, Falkenberg

Lärare från Norge, numera Falkenbergsbo, med erfarenhet från både fackligt arbete och engagemang i RFSL Ungdom.

Atilla Yoldas 27, Stockholm, 

Atilla är journalist och författare med erfarenhet av att arbeta som reporter i sju år med fokus på jämställdhetsfrågor och antirasism. Skrev 2019 boken ”Mansboken: Från en man till en annan”.

Ersättare

Susanne Widsell, 62 år, Västerås

Susanne arbetar på stadsmissionen i Västerås. Har startat upp kvinnofridsverksamhet och har många års erfarenhet att arbeta med människor i hemlöshet, våld och missbruk. Utöver det har Susanne även varit aktiv i samtalsrörelsen genom att driva samtalsgrupper för par och terapiverksamhet med våldsutsatta och våldsutövare.

Andreas Åsander, 39 år, Stockholm

Andreas arbetar idag på RFSUs nationella kansli som föreningsutvecklare inom frågor som berör lokalföreningarna, politiskt påverkansarbete och utveckling inom bland annat funkisfrågor. Har jobbat professionellt i idéburna organisationer i över 15 år, framförallt i arbete med medlemsfrågor och i diverse utskott.

Ninos Josef, 31, Stockholm

Dansare och chefredaktör för tidskriften KultWatch med mångårig erfarenhet av arbete inom kultursektorn med fokus på inkludering och intersektionella perspektiv. Har jobbat med Nordiska Ministerrådet och sitter med i Konstnärsnämnden där han arbetar med dans- och mångfaldsfrågor. Brinner för HBTQ-personers utsatthet relaterat till machokultur och hedersnormer.

Valberedning

Valberedningen består av Michael Jonsson (sammankallande), Jasper Darin och Emelie Petersen, och går att nå på valberedning@mfj.se.