Nyheter

MÄN i Armenien för möte med internationella samarbetspartners

25 mars 2024

Fem MÄN-anställda är nyss hemkomna från Armeniens huvudstad Yerevan, för ett regionalt möte inom ramen för det femåriga programmet REDEFINE – Gender transformative work with men in Eastern Europe and South Caucasus. Syftet är att initiera och stärka

Läs mer

Hur upplever killar sitt och andras porrtittande?

7 februari 2024

Många killar och män tittar regelbundet på porr, som för många killar blir en slags första sexualundervisning. Vilken syn och förväntan på sex och samtycke skapar porren? Och hur kan vuxna tala med unga om vad de ser, på ett konstruktivt, nyfiket och

Läs mer

Förebygg våld – vi har metoderna som fungerar

2 februari 2024

Att hantera konsekvenserna av våld är viktigt, men vi kan inte nöja oss med det. Vi vet att våld går att förebygga. Det är inte en önskedröm utan ett påstående med tydligt stöd i forskning. MÄN är experter på tidiga, breda våldsförebyggande insatser.

Läs mer

”Det är ett jävla ansvar att vara man på jobbet” – så arbetar MÄN för ett bättre arbetsliv

15 december 2023

Flertalet studier visar att det saknas förebyggande arbete mot sexuella trakasserier på arbetsplatser. Därför har MÄN sedan 2022 drivit ett projekt med stöd från Jämställdhetsmyndigheten för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatser.

Läs mer

Skydda civila – vi kräver ett omedelbart och varaktigt eldupphör

13 december 2023

MÄN och en stor samling organisationer publicerar idag ett öppet brev till utrikesminister Tobias Billström. Som en del av det internationella samfundet bör Sveriges regering göra allt i sin makt för att agera och ta initiativ för en politisk lösning

Läs mer

Ny undersökning om pappors upplevelser av att separera

29 november 2023

Separationer är ofta en krisperiod för både vuxna och barn men också en risksituation för destruktiva konflikter mellan föräldrar och för våld i nära relationer. En ny undersökning av IPSOS, gjord på uppdrag av organisationen MÄN, visar att hälften

Läs mer

MÄN och Sverok lanserar Samspel Skola

22 november 2023

Samspel skola är ett metodmaterial, som möjliggjorts med stöd från Allmänna arvsfonden, där spel används för att förebygga våld och kränkningar. Materialet riktar sig till årskurs 4–6 och lär elever att känna igen och ingripa mot våld på ett smart

Läs mer

MÄN lanserar Pappor.se – Sveriges första digitala stödplattform för pappor

8 november 2023

På fars dag lanserar MÄN Sveriges första digitala stödplattform för pappor. Målet är att bli en mötesplats dit pappor oavsett livssituation kan söka sig för att få råd och stöd men också för att samtala med andra pappor.

Läs mer

MÄN:s kongress 2023

2 november 2023

Samtalet är livsnerven i MÄN:s arbete. För att stärka samtalet och de demokratiska processerna inom organisationen övergick vi 2021 från årsmöten till att ha kongress vartannat år. Den 20–22 oktober i år gick vår andra kongress av stapeln i Karlstad.

Läs mer

Är Ken kanske bara en vanlig kille?

31 oktober 2023

Är du man och har sett den nya Barbiefilmen? Då kanske du har tänkt en del på Ken. Ken vars yrke är ”beach”. Ken som känner sig bortprioriterad i Barbielandet, där det är tjejkväll varje kväll.

Läs mer