Nyheter

Vi behöver fler könsmaktsanalyser kopplade till ungdomsvåldet – inte färre

21 juni 2022

I SVT:s Agenda, den 12 juni, hävdade Michael Tärnfalk, universitetslektor i socialt arbete, att det på socionomprogrammen tyvärr är ”mer viktigt att socionomer lär sig intersektionalitet och genus än att de lär sig sådant som har med ungdomsvåld...

Läs mer

8 anledningar för män att engagera sig

7 juni 2022

Många gillar jämställdhet som idé, men det är fortfarande få män som engagerar sig aktivt för jämställdhet och mot våld. Här kommer åtta starka anledningar till att börja idag.

Läs mer

“Fantastiska möjligheter när regeringen satsar på tidigt våldsförebyggande arbete”

3 juni 2022

Organisationen MÄN ser positivt på det nationella våldsförebyggande programmet som regeringen lanserade i dag. Programmet innehåller bland annat ett nytt statsbidrag för våldsförebyggande arbete och uppdrag till flera myndigheter att förebygga...

Läs mer

Tack till alla världens mammor på Mors dag

29 maj 2022

"Ge mammorna makten och möjligheten att göra skillnad. Låt deras röster eka i maktens korridorer." I dag på Mors dag hyllar författaren och journalisten Alexandra Pascalidou alla världens mammor i en krönika för MÄN.

Läs mer

Att vara snäll ger inga särskilda rättigheter

24 maj 2022

Om du läser den här texten går det att ta för givet att du har sett årets omgång av SVT:s Gift vid första ögonkastet. Då går det också att anta att du har genererat minst en åsikt om paret Märtha och Axel. Det tycks vara oundvikligt.

Läs mer

Hur pratar vi med killar som använder våld i nära relationer?

19 maj 2022

Den 17 maj lanserade MÄN en samtalsguide som handlar om hur man kan prata med killar som har använt våld i en nära relation. Guiden riktar sig till yrkesverksamma som möter killar i åldern 15–25 i samtal. Författarna till handboken, Lena Berg och...

Läs mer

Samtal om föräldraskap och killars porrvanor under fullspäckad medlemshelg

17 maj 2022

Den 14 till 15 maj höll MÄN en kick off för medlemmar på Kärsögården i Stockholm. Pappagruppsledare, chattvolontärer och andra aktiva medlemmar deltog i en helg vars fullspäckade schema rymde allt från organisationens historia till killars...

Läs mer

Våld i ungas parrelationer – MÄN:s våldsförebyggande arbete lyfts i DN

4 maj 2022

Tre av MÄN:s medarbetare har blivit intervjuade i DN om hur vi förebygger våld bland unga. Artikelserien är publicerad på Insidan i DN och har temat "I skuggan av ung kärlek" – om våld i ungas parrelationer. Här följer ett referat av intervjuerna...

Läs mer

Mer än 10 år med Machofabriken

22 april 2022

Machofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga. Det består av filmer, övningar och samtalsunderlag som möjliggör starten på ifrågasättande av begränsande och destruktiva killnormer. Idag är det mer än tio år sen...

Läs mer

Det var inte på grund av kärlek som Will Smith slog Chris Rock

30 mars 2022

Från Fresh Prince i Bel-Air till King Richard i Hollywood. Bakom de båda rollerna Will har spelat så väl och blivit hyllad och prisad för finns dock fortfarande pojken som växte upp med skeva idéer om att vara man på. Samma idéer som bland annat...

Läs mer