Nyheter

Vi fortsätter att drömma

13 september 2022

Den här veckan har det blivit tydligt att kampen för mänskliga rättigheter och mot våld är viktigare än någonsin. Mänskliga rättigheter är inte naturlagar. Vi måste kämpa för dem. Försvara dem.

Läs mer

Ny rapport om psykisk ohälsa, självskada och suicid

10 september 2022

I MÄN:s rapport ”En endaste vän hade räckt. Är det så mycket begärt?” framkommer det att många stödsökande på Killar.se känner sig ensamma och mår psykiskt dåligt. Av 500 killar som fyllde i en enkätundersökning, svarade över hälften att de någon

Läs mer

När vi drömmer växer vårt handlingsutrymme

8 september 2022

Vi kan skapa förändring – om vi vågar drömma om det samhälle vi vill ha. Shahab Ahmadian, MÄN:s ordförande, påminner oss om det många verkar ha glömt i den hårda debatten inför valet: Att trygghet är en känsla som vi skapar tillsammans. Och att

Läs mer

MÄN:s valspecial 2022: Hur vill partierna stoppa dödligt skjutvapenvåld?

30 augusti 2022

Här följer en sammanfattning om hur partierna formulerar sina förslag till våldsförebyggande insatser när det kommer till att motverka det dödliga skjutvapenvåldet (kategorier som grov organiserad brottslighet, gängkriminalitet och ungas brottslighet

Läs mer

MÄN:s valspecial 2022: Hur vill partierna stoppa mäns våld mot kvinnor?

30 augusti 2022

Här följer en kort sammanställning om partiernas* våldsförebyggande politik gällande mäns våld mot kvinnor. Resultatet visar att alla partier har förslag kring hur vi kan stoppa mäns våld mot kvinnor, men att det finns tydliga skillnader i

Läs mer

MÄN:s valspecial 2022: Hur vill partierna förebygga våld?

30 augusti 2022

Den 11 september är det val i Sverige. Organisationen MÄN har kartlagt hur partierna* vill rigga det våldsförebyggande arbetet, genom att titta närmare på två aktuella teman om våld; mäns våld mot kvinnor och det dödliga skjutvapenvåldet. Resultatet

Läs mer

Vi behöver fler könsmaktsanalyser kopplade till ungdomsvåldet – inte färre

21 juni 2022

I SVT:s Agenda, den 12 juni, hävdade Michael Tärnfalk, universitetslektor i socialt arbete, att det på socionomprogrammen tyvärr är ”mer viktigt att socionomer lär sig intersektionalitet och genus än att de lär sig sådant som har med ungdomsvåld att

Läs mer

8 anledningar för män att engagera sig

7 juni 2022

Många gillar jämställdhet som idé, men det är fortfarande få män som engagerar sig aktivt för jämställdhet och mot våld. Här kommer åtta starka anledningar till att börja idag.

Läs mer

“Fantastiska möjligheter när regeringen satsar på tidigt våldsförebyggande arbete”

3 juni 2022

Organisationen MÄN ser positivt på det nationella våldsförebyggande programmet som regeringen lanserade i dag. Programmet innehåller bland annat ett nytt statsbidrag för våldsförebyggande arbete och uppdrag till flera myndigheter att förebygga mäns

Läs mer

Tack till alla världens mammor på Mors dag

29 maj 2022

"Ge mammorna makten och möjligheten att göra skillnad. Låt deras röster eka i maktens korridorer." I dag på Mors dag hyllar författaren och journalisten Alexandra Pascalidou alla världens mammor i en krönika för MÄN.

Läs mer